מאגר הידע

"כנפיים של קרמבו": דו"ח הערכת תהודה

ד"ר מאיה דנק - מנהלת פרויקט
ד"ר ברברה רוזנשטיין - מעריכה ראשית
ד"ר יהודית זמיר - מעריכה

2015

תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו" פועלת מזה עשר שנים מתוך חזון לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרת תנועת נוער נורמטיבית. מטרות התנועה הינן לזמן מפגש והיכרות בלתי אמצעיים בין שתי האוכלוסיות, לפתח יחסים חברתיים ולהצמיח סוכני שינוי חברתיים.

המחקר הנוכחי עסק בהערכת תהודה. סוג זה של מחקר הערכה בא לתעד, למדוד ולנתח השפעות של פעילות לאורך זמן. במקרה של "כנפיים של קרמבו" נבחנה, בראש ובראשונה, ההשפעה של התנועה על שתי אוכלוסיות: חונכים הפעילים בתנועה שנתיים ויותר (להלן החונכים) והוריהם. שתי אוכלוסיות אלה מהוות שני מעגלים אפשריים של השפעה: שינויים במעגל הראשון, הוא מעגל החונכים, יצביעו על שינוי ישיר הנובע מהשתתפות בפעילות. שינויים במעגל השני, הוא מעגל
ההורים / אחים / חברים, יצביעו על שינוי עקיף (הצפוי להתחיל בטווח הבינוני בלבד) המתווך על ידי המשתתפים בפעילות.

ההערכה של "כנפיים של קרמבו" באה לענות על השאלות הבאות:
1. כיצד ועד כמה חלו שינויים בקרב המשתתפים (קרי, המעגל הראשון) במהלך תקופת הפעילות  ב"כנפיים של קרמבו" בתחומים הבאים:

 • קבלת אנשים עם צרכים מיוחדים
 • מיומנויות מקצועיות כחונכים / מדריכים
 • הערכה עצמית (ערך עצמי, מצב חברתי ושייכות)
 • פיתוח כישורי מנהיגות חברתית

2. אם חלו שינויים כאלה, האם ההשתתפות בפעילות של התנועה היא זו ששינתה את כישוריהם, עמדותיהם, מודעותם ותפיסתם של המשתתפים? אם כן, באילו אופנים ובאיזו מידה?
3. האם ההשפעה של התנועה התרחבה מן המעגל הראשון של המשתתפים (תוך התמקדות, כאמור, בחונכים) אל המעגל השני הכולל את הוריהם, אחיהם וחבריהם הקרובים? אם כן, באילו אופנים ובאיזו מידה?

על מנת לבחון את השפעת התנועה על מעגל המשתתפים בנינו, יחד עם מובילי התנועה, את המודל הלוגי שלה. המחקר עירב הן עבודה איכותנית והן עבודה כמותנית כחלק מן הגישה המעורבת המקובלת במקרים אלה. ההערכה קיימה דיאלוג מתמשך בין הנתונים האיכותניים והכמותניים לאורך המחקר כולו, וכל רכיב תרם ליצירתה של התמונה השלמה. כדי להוכיח שההשפעה על החונכים נובעת בראש ובראשונה מהשתתפותם בפעילות של התנועה (יותר מאשר גורמים מתערבים אחרים), השתמשנו בעקרונות של "ניתוח התרומה".

רכיב המחקר הכמותני כלל בראש ובראשונה שימוש בשאלונים הכוללים שאלות מקוריות שנכתבו על ידי עורכות המחקר ושימוש בשאלונים מוכרים ומתוקפים מן הספרות המחקרית הרלוונטית, הפצתם בקרב אוכלוסיית המחקר )קרי, אוכלוסיית החונכים והורי החונכים) וניתוח הנתונים בכלים סטטיסטיים (תיאוריים והיסקיים, לפי הצורך). רכיב המחקר האיכותני התבסס על ראיונות עומק פתוחים, ראיונות חצי-מובנים, עריכת תצפיות בזמן פעילויות 4 בסניפים וקבוצות מיקוד עם משתתפים (חונכים וחניכים). תוצאות שני רכיבי המחקר – האיכותני והכמותני – הוצלבו על מנת לקבל תמונה עשירה ככל הניתן. בנוסף, נותחו תוצאותיו של שאלון שהופץ במהלך שנת 2014 על ידי גב' אביבית ארווץ בקרב הורי החניכים.

על מנת לבחון את השפעת התנועה על מעגל הורי החונכים השתמשנו גם כן בגישה המעורבת: ראיונות חצי-מובנים ושאלון כמותני.

באופן כללי, ניתוח הממצאים העלה כי התוצאות החזויות בטווח הקצר בכל האמור לגבי החונכים אכן התממשו. בפרט, נמצא כי בקרב החונכים קיימות עמדות חיוביות יותר מאלה שניתן למצוא באוכלוסייה הכללית ביחס לבעלי צרכים מיוחדים וקיימים תימוכין לכך שהתנועה שיפרה את עמדותיהם של החונכים כלפי בעלי הצרכים המיוחדים . נמצא גם כי החונכים רכשו מיומנויות רבות וביטחונם העצמי גבוה ביחס לממוצע, וקיימת תמיכה באפשרות כי הדימוי העצמי של החונכים עלה במהלך תקופת הפעילות. בנוסף, החונכים מגלים כישורי מנהיגות-חברתית.

הורי החונכים גאים בילדיהם ומאמינים כי "כנפיים של קרמבו" מזמנת לחונכים את ההזדמנות לממש ערכים הנטועים בהם.

במסגרת המחקר התגלתה השפעה של הפעילות על עמדות מעגל הורי החונכים. אמנם השפעה זו אינה מתרגמת (לפחות לפי שעה) לידי שינויים התנהגותיים ואקטיביזם חברתי, אולם עצם הדגמתה מצביעה על יכולתה של "כנפיים של קרמבו" להשפיע באופן עקיף על מעגלים רחוקים באמצעות החונכים המתפקדים כסוכני שינוי – למשל על קבוצת השווים.

ניתוח שאלון הורי החניכים העלה כי ההורים תופסים את הפעילות כמקדמת פיתוח של יכולות תקשורת בינאישית ואת הכישורים החברתיים של ילדיהם. ממצאים אלה נתמכים גם בראיונות החניכים. ההורים תולים חשיבות ביצירת ההזדמנות לפיתוחו של קשר חם "בגובה העיניים" עם בני נוער מן האוכלוסייה הכללית – למעשה, כך רובם תופסים את הקשר שנוצר בין ילדיהם לחונכים. הראיונות עם החניכים תומכים בפרשנות זו.

יוצא אפוא שהממצאים מחזקים את הטענה שתיאוריית השינוי של התנועה עובדת בטווח הקצר והבינוני. יחד עם זאת צריך יהיה להמשיך ולבדוק את המשתתפים והמעגלים הקרובים להם במחקר המשך על מנת לבחון את מימושן המלא ויציבותן של התוצאות בטווח הזמן הבינוני, ובפרט אם שינויי עמדות בקרב החונכים והמעגלים הקרובים להם מתרגמים לכדי שינויים התנהגותיים והשראת אקטיביזם חברתי.

המחקר נערך ע"י מכון ERI.

©  כל הזכויות שמורות לעמותת 'כנפיים של קרמבו'- ע"ר 580455681

לקריאת המחקר המלא לחץ על התמונה
%d7%9b%d7%a0%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%a7%d7%a8%d7%9e%d7%91%d7%95

לצפייה במצגת על המחקר - לחץ כאן

לאתר התנועה "כנפיים של קרמבו" - לחץ כאן

מאמרים”כנפיים של קרמבו“: מודל לשילוב – מתפיסה חינוכית לגישה מקצועית
וובינרים והרצאותקידום השתלבות חברתית: מתן תמיכה על ידי אנשי צוות
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  מודלים וגישות התערבות - מודלים
  קהילה וחברה - פנאי
  קהילה וחברה - שילוב והשתלבות

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע