מאגר הידע

כנס "סעיף 12 – עוברים מאפוטרופסות לקבלת החלטות נתמכת"

2015

יונית אפרתי – עו"ס, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
עו"ד יותם טולוב – עמותת בזכות

חוברת תמלול הכנס "סעיף 12 – עוברים מאפוטרופסות לקבלת החלטות נתמכת" בעריכתם של יותם טולוב ויונית אפרתי.

אמנת האו”ם לזכויות אנשים עם מוגבלות קובעת בסעיף 12 כי יש להבטיח את הזכות של כל אדם לקבל החלטות על חייו וכי לכל אדם יש זכות לכשרות משפטית מלאה. משמעות הדבר היא צמצום השימוש הרווח באפוטרופסות ומתן תמיכות לצורך קבלת החלטות. כפועל יוצא ברחבי העולם יצאו לדרך רפורמות בחקיקה ופיילוטים שנועדו ליישם את עקרונות סעיף 12.

על בסיס מענק של האיחוד האירופאי, יזמה בזכות בשנה האחרונה את פיילוט ‘סעיף 12’ שבמסגרתו ניתנה תמיכה בקבלת החלטות ל-21 משתתפים עם מוגבלויות שונות. הפיילוט כלל הכשרה של תומכים (בשכר ובהתנדבות), גיוס משתתפים באזור ירושלים ומתן תמיכה לאורך 14 חודשים. הפיילוט נערך בשיתוף בית איזי שפירא, עיריית ירושלים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ומכוני מחקר בינלאומיים. הוא כלל מחקר הערכה חיצוני וליווי של וועדה מייעצת.

עם סיום הפיילוט, מבקשים בזכות ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות להרחיב את השיח הציבורי בנושא.

הכנס כלל דוברים ומשתתפים רבים מהארץ ומהעולם וביקש לדון לראשונה בשאלה – כיצד ניתן לקדם קבלת החלטות נתמכת בישראל.
בין השאר הוצגו בו:

סיפורי מקרים – הצגת סיפורי מקרים שמתארים את הדילמות היומיומיות בנוגע לקבלת החלטות נתמכת ואפוטרופסות. סיפורי המקרים יוצגו באמצעות קבוצת שחקנים שהתאגדו באופן ייחודי עבור הכנס. לאחר כל סיפור מקרה תוצג תגובתם של אנשי מדיניות בתחום וכן תתאפשר התייחסות של הקהל.

סקירה בינלאומית– הרצאה מפי פרופ’ ארלן קנטר בו יוצגו המגמות בעולם בתחום קבלת החלטות נתמכת.

הצגת מודל בזכות לקבלת החלטות נתמכת – הצגת המודל שגובש בעקבות הפיילוט של בזכות והצגת ממצאי מחקר ההערכה.

צעדים להמשך – דיון בדבר הצעדים הבאים תוך התייחסות לחקיקה, פיתוח שירותים, שינוי דעת קהל והכשרה.

סיפורים אישיים – הקרנת סרטונים שהופקו במהלך השנה האחרונה בנושא אפוטרופסות וקבלת החלטות נתמכת.

לקריאת חוברת תמלול הכנס לחץ על התמונה:
כנס סעיף 12

וובינרים והרצאותالبعد التقني للتعلم عن بعد
ההיבט הטכנולוגי של למידה מרחוק
מאמריםמערכת הרווחה ואנשים עם מוגבלויות:
מגבלות המערכת והמלצות ליום שאחרי המלחמה
מהתקשורתלצד יחס מפלה: רק חמישית מהעובדים עם לקויות למידה ומוגבלויות מרוויחים שכר ממוצע
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  מודלים וגישות התערבות - מודלים

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע