מאגר הידע

כלי למיפוי מצב חברתי / בעיה חברתית

שוש קמינסקי - ממונה על החטיבה הקהילתית ופיתוח משאבי ידע, בית איזי שפירא

2015

איסוף מידע:

 1. תאר בקצרה את מהות המצב - הבעיה
 2.  זיהוי הקבוצה שבמרכז תשומת הלב – בעלי הבעיה
 • מי הם האנשים – תיאור קצר
 • האם יש להם מאפיין קריטי משותף – מהו?
 • היקף - כמה אנשים / משפחות נמנים עם בעלי הבעיה
 • מהם מאפייניהם הדמוגרפיים (גיל, מגדר, תעסוקה..)
 • היכן נמצאים האנשים - מיקום גיאוגרפי, שירותי, 
 • צרכי נגישות פיזי ואחר
 1. מיהם האנשים הקשורים למצב החברתי – רשימה
 2. מהם השירותים העומדים לרשות הקבוצה ומשפיעים עליה (שירותים ראשוניים ושירותים אחרים) – רשימה

לגבי כל שירות רצוי למפות:

 • מטרות ויעדים של השירות,
 • מי זכאי- קריטריונים,
 • נגישות,
 • מה השירות מספק לאוכלוסיית היעד שלו,
 • תכניות שונות
 1. זיהוי זוויות הראייה השונות
 • כיצד הלקוחות מתארים את המצב ואת צורכיהם
 • כיצד שירותים הקשורים ללקוחות מתארים את המצב ואת הצרכים
 • כיצד אנשים הקשורים למצב מתארים את המצב ואת הצרכים

    מכל קבוצה יש לאסוף את המידע הבא :

 • לדעתם, ממתי הצורך קיים ?
 • לדעתם, האם צורך מופיע בנקודת זמן מסויימת? אם כן, מהי? הסבר
 • לדעתם, האם זהו צורך חולף או קבוע?
 • להערכתם, מה הסיבות להיווצרות הצורך (לדוגמה חוק)
 • מהם השירותים/המענים הדרושים לקבוצה – לבעלי הבעיה
  • האם הם קיימים או חסרים?
  • אם הם קיימים, האם הם מספקים?
  • אם חסרים, כיצד האנשים בקבוצה מתמודדים עם חסרונם.
  • האם יש רצף שירותים/ מענים מספק
 • עמדות ונורמות של השירותים והקהילה כלפי הקבוצה
 • האם היו בעבר ניסיונות לצמצם את הבעיה – תיאור קצר
 1. האם יש פערים בין זוויות הראייה של הקבוצות השונות? אם כן, מהם?

לאור כל המידע שנאסף יש לנתח את :

 1. האם ניתן לזהות מוקד או מספר מוקדי קושי /בעייה – מהם?
  חלק מהמוקדים עלולים להיות הפערים בזויות הראייה
 2. האם הצורך מופיע בנקודת זמן מסוימת? אם כן, מהי? האם יש לכך הסבר
 3. האם זהו צורך חולף או קבוע?
 4. מה הסיבות להיווצרות הצורך (לדוגמה חוק)
 5. חומרת הצורך
 • מה יקרה אם לא נתערב
 • האם יש מערכות המטפלות בצורך? האם הטיפול מספק?
 1. סיכום ההיסטוריה של ניסיונות לצמצם את הבעיה

כוחות מקדמים ובולמים

 • מה גורם להנצחת המצב ? ציין מערכות או נסיבות הגורמים לכך והסבר בקצרה
 • מה הכוחות הפועלים לצמצום הבעיה והקשיים במצב ? ציין מערכות או נסיבות המסייעים לכך והסבר בקצרה
 • האם יש גורמים אשר מתנגדים לפתרונות מוצעים

בהיבט זה חשוב מידע על ארגונים מערכות וכו' הנמצאים בקהילה.

מיפוי הקהילה הוא כלי מסייע לאיתור הכוחות המקדמים והבולמים.

הצעות השינוי 

 1. מי צריך להיות שותף בקבלת החלטה על כיוון השינוי הרצוי 
 2. מה טעון שינוי במצב
 3. מי רצוי שיהיה שותף למערכת פעולה שתפעל להשגת השינוי
 4. מה יהיה תפקידו של כל שותף
 5. מה יהיה תפקידנו אנו כמערכת סוכן שינוי 
 • נושאים:

  מודלים וגישות התערבות - מודלים

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע