מאגר הידע

תרומתו של החינוך "המיוחד" לחינוך הכללי

פרופ‘ שונית רייטר - פרופ' אמריטה, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

2020

רייטר, ש. (2020). תרומתו של החינוך "המיוחד" לחינוך הכללי. בתוך י., הרפז וא., הורביץ (עורכים), חינוך בצומת – סיעור מוחות על עתיד החינוך בישראל (404-393). מכון ברנקו וייס; כנרת, זמורה, דביר - מוציאים לאור.

 

מאמרה של פרופ' שונית רייטר הוא פרק באסופת המאמרים חינוך בצומת: סיעור מוחות על עתיד החינוך בישראל בעריכת יורם הרפז ואלי הורביץ, ובהוצאת מכון ברנקו וייס וכנרת, זמורה, דביר, ומופיע בשער "חינוך ממוקד" שבו מאמרים המתרכזים באוכלוסיות תלמידים מיוחדות. 
פרופ' רייטר מציגה את עמדתה לפיה בעקבות התחזקותה של "תנועת השילוב", תרומתו של החינוך המיוחד לחינוך הרגיל מתעצמת וגוברת בשני היעדים של החינוך: מצוינות חינוכית ושוויון חברתי.

מתוך ההקדמה לספר באתר מכון ברנקו וייס:

"מערכת החינוך שלנו, כמו מערכות חינוך אחרות בעולם, הגיעה לצומת; עליה להחליט אם להמשיך בעניינים כרגיל” או להנהיג שינוי משמעותי. מה טיבו של שינוי זה? כיצד מבצעים אותו? מתחילים בסיעור מוחות וממנו ממשיכים בתהליך מובנה וממושך של היוועצות, הקשבה ובניית אמון.
עורכי האסופה פנו לאנשי חינוך – אנשי הגות, מחקר ומעשה – ולמורים ולתלמידים, וביקשו מהם להציע חזון מעשי למערכת החינוך, ולענות תוך כדי כך על השאלה: מה חייבת מערכת החינוך שלנו לעשות כדי להשתנות באופן משמעותי ולשפר את רמת המצוינות של התלמידים ואת רמת השוויון ביניהם?
המאמרים בספר חולקו לשישה שערים: חזון – מאמרים המציעים אופק חדש למערכת החינוך; תכנית – מאמרים המציעים למערכת החינוך מתווה מעשי; הוראה – מאמרים המציעים דפוסי הוראה ולמידה אחרים; צדק חינוכי – מאמרים המציעים דרכים לקדם את השוויון במערכת החינוך; חינוך ממוקד – מאמרים המתרכזים באוכלוסיות תלמידים מיוחדות; חינוך מבפנים – תלמידים המספרים כיצד הם חווים את בית ספרם ומה יש לעשות כדי לקדם אותו ואת מערכת החינוך בכלל."

                                                                    

לטקסט מלא של הספר לחצו על התמונה – דף הספר באתר ברנקו וייס
לקריאת מאמרה של פרופ' שונית רייטר הקליקו על שער 5 חינוך ממוקד
ושם ראו עמוד 393.

 

וובינרים והרצאותפיתוח מערכת אקולוגית (Eco-System) לשילוב בחינוך
מאמריםצהרון תומך שילוב
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  חינוך ולמידה - שילוב והשתלבות במערכת החינוך

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע