מאגר הידע

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961
פטור ממס הכנסה לנכים או עיוורים
נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין מוגבלות

עריכה: טובה אליאסף - מידענית, מנהלת ספרייה ומרכז הידע, בית איזי שפירא

2019

פטור ממס הכנסה לנכים או עיוורים
סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה מקנה פטור ממס עבור הכנסות החייבות במס של מי שעונה על אחד התנאים הבאים:

עיוור
נכה בשיעור של 100%
נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד
נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 89% לפי חישוב מיוחד

הנכות האמורה נקבעה על פי אחד החוקים הבאים:

חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט - 1959 (נוסח משולב) – נכי צה"ל
חוק נכי מלחמה בנאצים, תשי"ז - 1957
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל - 1970
1995 - פרק ג' (ביטוח אימהות), פרק ה' (ביטוח נפגעי עבודה), פרק ט' (ביטוח נכות) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה 
חוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958 (תעודת עיוור) 

הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת, עולה על 184 יום ועד לתקרת הכנסה המתעדכנת מידי שנה. התקרה שונה אם מדובר בהכנסה מיגיעה אישית כמו משכורת, הכנסה מעסק ועוד או כשמדובר בהכנסה שאינה מיגיעה אישית כמו ריבית, שכר דירה ועוד.

הזכאות היא רק לבעלי נכות רפואית באחוזים שצוינו לעיל. מי שנקבעו לו אחוזי נכות רפואית נמוכים יותר, לא יהיה זכאי לפטור, גם אם נקבעה לו נכות תפקודית בשיעור של 100% שכן הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.

 

קישור למידע נוסף על פטור ממס הכנסה לעיוור ולנכה 100% באתר אביליקו

קישור למידע רחב על פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית מאתר כל זכות

 

נקודות זיכוי ממס הכנסה בעד ילד או בוגר עם מוגבלות
זכאות‏ לנקודות ‏זיכוי‏ מכוח ‏סעיף ‏45 לפקודת ‏מס‏ הכנסה

סעיף 45 לפקודת מס הכנסה קובע כי יחיד תושב ישראל שהיה לו או לבן זוגו בשנת המס ילד נטול יכולת, יהא זכאי לשתי נקודות זיכוי בגינו בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף ובתקנות שהותקנו מכוח הסעיף. תנאי הכרחי לזכאות לפי סעיף זה הינו עמידה במבחן של תקרת הכנסות הקבוע בתקנות.

במקרה שקיימות הוצאות עבור ילד הנמצא בדיור חוץ ביתי, יכולים ההורים לבחור בין שתי נקודות הזיכוי לבין זיכוי במס הכנסה עבור ילד בדיור מחוץ לבית ההורים.
אח או אחות של אדם עם מוגבלות שמונה כאפוטרופוס שלו "לגוף ולרכוש", יהיה זכאי לנקודות הזיכוי כאשר ההורים אינם בחיים, או אינם מתפקדים מפאת גילם או מצבם הבריאותי.

ילדים עד גיל 18

הזכאות ניתנת בגין ילדים עד גיל 18 העונים על אחד מהמצבים הבאים:

 1. ילד שאובחן על-ידי נוירולוג או רופא מומחה בהתפתחות הילד כמשותק באחת מגפיו, או שרופא הצהיר לגביו שנולד בלי אחת מגפיו או שנכרתה אחת מגפיו.
 2. ילד שאובחן כעיוור על-ידי רופא עיניים.
 3. ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית בהתאם לאבחון של נוירולוג או רופא מומחה להתפתחות הילד.
 4. ילד עם עיכוב התפתחותי בשל לקות למידה חמורה, שהופנה על-ידי ועדת השמה למסגרות של החינוך המיוחד.
 5. ילד עם עיכוב התפתחותי בשל מחלה קשה, המקבל גמלת ילד נכה או זכאי לגמלה ואינו מקבל אותה מסיבות שונות.

בוגרים מגיל 18 ומעלה

הזכאות ניתנת בגין בוגרים מעל גיל 18 העונים על אחד מהמצבים הבאים:

 1. מי שהופנה על-ידי ועדת השמה לאחת ממסגרות החינוך המיוחד בשל לקות למידה חמורה (כמפורט בתנאי הזכאות לילדים עד גיל 18). הזכאות תהיה תקפה עד לסיום לימודיו בתיכון.
 2. מי שנקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות לצמיתות בשיעור של 74% לפחות.
 3. מי שממלא את כל שלושת התנאים הבאים:
  א. הוא סמוך לשולחן הוריו, כלומר לא יצא מחזקת הוריו.
  ב. מבחן הכנסה - על הבוגר עם המוגבלות ובן/ת זוגו לעמוד במבחן הכנסה.
  ג. הוא אחד מאלה:
  משותק - מי שאובחן על-ידי נוירולוג כמשותק באחת מגפיו, או שרופא הצהיר לגביו
         שנולד בלי אחת מגפיו או שנכרתה אחת מגפיו.
      2. עיוור - בעל תעודת עיוור / לקוי ראיה
     3. אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית - שאובחן על-ידי ועדת האבחון של משרד
         הרווחה.

קישור למידע רחב אודות נקודות זיכוי ממס הכנסה בעד ילד או בוגר עם מוגבלות באתר "כל זכות"

קישור להוראת ‏ביצוע‏ מס ‏הכנסה ‏מספר‏ 10/2012  - רשות‏ המסים‏ בישראל בעניין זכאות ‏לנקודות ‏זיכוי‏ מכוח‏ סעיף ‏54 לפקודת‏ מס‏ הכנסה

קישור לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961 מאתר ספר החוקים הפתוח

קישור למדריך זכויות מס לאנשים עם מוגבלות באתר רשות המסים בישראל

מאמריםחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998
מאמריםזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות
רשימת חוקים
מאמריםחוק הפיקוח על מעונות, תשכ”ה-1965
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה
  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה
  קהילה וחברה - תעסוקה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע