מאגר הידע

סוגי צוותים

לילי לוינטון - סמנכ"לית מקצועית, בית איזי שפירא

2014

המושג עבודת צוות התפתח בשנות ה - 80  כאשר התפתחה התובנה כי אין למקצוע אחד את כל המיומנויות והידע הנדרשים כדי לספק מענים איכותיים דיים שיענו באופן מקיף וכללני על צרכיהם של רבים מן המטופלים. עבודת צוות נמצאה כמתאימה במיוחד בשירותים המטפלים באנשים עם צרכים מורכבים. במקרים אלו נדרש לאגם יחד משאבי ידע ומיומנויות מתחומים שונים כדי לספק טיפול כוללני מתאים באמצעות צוות הכולל אנשים ממקצועות שונים.

דגמים של צוותים

המודל האינטרה-פרופשיונל – תוך מקצועי

קבוצה של אנשי מקצוע מתחום מקצועי אחד (כמו מרפאים בעיסוק) המשתפים ביניהם פעולה.

צוות מולטי-דיספלינרי – רב מקצועי – רב תחומי

קבוצה של אנשי מקצוע מתחומים שונים אשר מתאמים, במידה מסוימת, את הפעולות שלהם כדי שכל מקצוע יתרום בנפרד לשיפור הטיפול בלקוח אחד. רמת התיאום ושיתוף הפעולה בין חברי הצוות מועטה יחסית, והיא נשענת על ההבנה שהם משרתים את אותו לקוח ואותה מטרה כללית.

 • כל אחד מאנשי המקצוע מייצג את תחום מומחיותו.
 • כל איש צוות מבצע, באופן עצמאי ובנפרד מאנשי הצוות האחרים, אבחון והערכה וכן התערבויות, וזאת בהתאם למומחיותו.
 • כתיבת הדו"ח וההמלצות לטיפול היא של כל איש מקצוע בתחומו.
 • יש מעבר מינימלי של מידע בין תחומי המקצוע השונים.
 • המשפחה משתפת את אנשי המקצוע במידע שיש בידיה על הילד ומקבלת מהם מידע אודות ילדם. לרוב, המשפחות נפגשות עם כל אחד מאנשי הצוות בנפרד. המשפחה מקבלת מידע על הילד מגיע ממספר מקורות, ורוב ההורים מתקשים למזג את כל הנתונים ואת ההמלצות המומחים השונים לתמונה אחת כוללת.

צוות אינטר-דיספלינרי – בין תחומי – בין מקצועי

תיאום ושיתוף פעולה הם סימני ההיכר של מודל זה.

קבוצה של אנשי מקצוע מתחומים מגוונים אשר עובדים במתואם לשם השגת מטרה משותפת המכוונת ללקוח אחד. הקשר בין אנשי הצוות שונים הוא באמצעות שיתוף באינפורמציה ודיווח הדדי.

 • חברי הצוות מבצעים את האבחנה בנפרד, אך תכנית ההתערבות וההמלצות הן תוצאה של דיון משתף, תכנון משותף וקבלת החלטות בצוותא וכתוצאה – נבנית תכנית מתואמת של הספקת השירותים.
 • הטיפולים הישירים ניתנים על ידי כל איש מקצוע בנפרד.
 • הקשר בין אנשי מקצוע והמשפחה הוא על ידי שיתוף. מידע מועבר בין המשפחה ואנשי הצוות לאורך כל התהליך. העברת המידע נעשית על ידי כל איש מקצוע בנפרד.
 • לעיתים אחד מאנשי הצוות ממונה למתאם הטיפול והוא נפגש עם המשפחה ומביא אליה גם את דבר אנשי המקצוע האחרים. במידת הצורך המשפחה נפגשת עם אנשי צוות נוספים. לרוב, במודל זה המידע זורם באופן חד כיווני מאנשי הצוות אל מתאם הטיפול וממנו למשפחה.
 • הדעה המובילה והבכירה בשלבי הערכה תכנון והתערבות היא של אנשי המקצוע והדעה של ההורים נתפסת כמשנית.

הצוות הטרנס-דיספלינרי – חוצה תחומים – אינטגרטיבי

קבוצה של אנשי מקצוע המורכבת מתחומים שונים משתפים ביניהם פעולה מעבר לתחום המקצועי שלהם כדי לשפר את הטיפול ללקוח באמצעות פרקטיקה משותפת. 

המטרה העיקרית של הגישה הטרנס-דיספלינרית היא לאגם ולשלב את המומחיות של חברי הצוות השונים לכדי שירות אחיד, מתואם והוליסטי הכולל אבחנה, התערבות והערכה.

קבוצה של אנשי מקצוע שחולקים מטרות משותפות ורואים את המשפחה כחלק אינטגראלי מהתהליך הטיפולי על כל שלביו.

כל אלה מכוונים למתן שירות השם את הלקוח והמשפחה במרכז.

 • אנשי מקצוע וההורים שותפים בתפקידם ומטרותיהם מעבר לתחומי התמחות. יש הערכה ומקום של כבוד לתרומה הייחודית של כל אחד מחברי הצוות: אנשי מקצוע והורים.
 • המשפחה היא שותף מלא בצוות והיא משתתפת בתהליך קבלת ההחלטות. התוכנית מתפתחת על בסיס דיאלוג ושיח בין אנשי המקצוע כאשר המשפחה שותפה מלאה לדיון ולהחלטות, וסדרי העדיפויות שלה מתווים את בניית תכנית ההתערבות.
 • חברי הצוות מחויבים למטרות שהם והורי הילד החליטו עליהם ביחד.
 • הצוות מאופיין במחויבות של חבריו ללמד, ללמוד, ולעבוד יחד לשם הגשת שירותים מתואמים.
 • העבודה בצוות מבוססת על  זרימה חופשית של תקשורת והעברה של ידע ומיומנויות בין אנשי המקצוע מהתחומים השונים. כל חבר בצוות תורם לחברי הצוות האחרים ידע, מיומנויות וכישורים מתחום מומחיותו.
 • חברי הצוות מקבלים עידוד לפתח מיומנויות, להתחדש ולהעמיק את תחום מומחיותם.
 • לכל מטופל ומשפחתו מורכב צוות עם אנשי המקצוע הרלוונטיים לצרכיהם. כאשר המטופל הוא ילד ההורים הם חלק מהצוות. 
 • לכל משפחה נבחר מטפל עיקרי אשר מסתמך, במידה רבה, על התמיכה והייעוץ שמספקים לו עמיתיו המקצועיים. התערבויות ישירות של חברי הצוות, כל אחד בתחום מומחיותו, ממשיכות להתבצע, אך תדירותן נמוכה יותר. 

המודל מצמצם חפיפה בין שירותים ומקצועות, מצמצם חוות דעת ודוחות מתנגשים ומבלבלים, ומגביר את התיאום במתן השירותים למשפחות. המודל מעודד הסתכלות על הילד והמשפחה כשלם.

המודל דורש מאנשי הצוות

 • דיאלוג אינטנסיבי ורמת שותפות גבוהה בין חברי הצוות.
 • עבודה בתנאי שקיפות וחשיפה רבה.
 • כל חבר צוות מחויב לעזור לחברי צוות אחרים להבין את ייחודיות מקצועו הספציפי וללמוד מחברי הצוות האחרים ידע מיומנויות וכישורים מתחום התמחותם.
 • מחייב נכונות לשחרור תפקידי ויכולת לקבל שאחרים יכולים לעשות מה שאיש מקצוע מיומן עושה תחת הדרכה ופיקוח מקצועי.
 • חברי הצוות רואים בשחרור התפקיד והלמידה ההדדית הזדמנות לפיתוח רעיונות חדשים וליצירתיות.
 • צמצום מאבקי כוח הנובעים משמירה על "שטח" או "תחום" של מקצוע מסוים.
 • עבודה באווירה של אמון וכבוד הדדי; עידוד ביטוי של רעיונות;  שאלות מתקבלות בברכה; דילמות נדונות במשותף. 
מאמריםצוות טרנסדיסיפלינרי Transdisciplinary team
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  מודלים וגישות התערבות - מודלים

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע