מאגר הידע

"משהו כאן עוצר אותי"
סטודנטים עם מוגבלויות בישראל – מדיניות, שיח ופרקטיקה

ד"ר נצן אלמוג - החוג לחינוך וחברה, הקריה האקדמית אונו וביה"ס לעו"ס, אוניברסיטת בר אילן

2018

אלמוג, נ' (2018). "משהו כאן עוצר אותי" סטודנטים עם מוגבלויות בישראל – מדיניות, שיח ופרקטיקה. קשת - כתב עת למדעי הרוח והחברה, 2, 31 – 65.

לקריאת המאמר לחץ על הדף

ספרים וחוברותמיפוי הזכויות והשירותים הקיימים במשרדי העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, החינוך והבריאות עבור ילדים ונוער עם מוגבלויות
מאמריםחוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה, התשנ”ג-1993
מאמריםפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ”א-1961
פטור ממס הכנסה לנכים או עיוורים
נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין מוגבלות
 • מוגבלויות:

  לקות ראייה

 • נושאים:

  חינוך ולמידה - לימודים אקדמיים מונגשים

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע