מאגר הידע

מיזם בשורה מרה

2023

מסירת בשורה מרה היא תמיד אירוע קשה. כאשר מדובר במסירת בשורה מרה לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, האירוע קשה עוד יותר מכיוון שהוא מציב בפני העוסקים במקצועות הטיפול, הרווחה והבריאות, אתגר מקצועי ואנושי. במצבים אלה המטפלים – מוסרי הבשורה, נדרשים להתמודד עם האתגרים הנפשיים של מקבלי ההודעה, שלהם עצמם ועם השאלה באשר להנגשת המידע לצרכיו הקוגניטיביים הייחודיים של מקבל הבשורה. חשוב לזכור כי אנשים עם מוגבלות שכלית מרגישים את האווירה סביבם, את הלחץ, את העצב ואת הקושי שחווים אנשים אחרים בסביבתם שקיבלו את ההודעה המרה.

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש”ה) מבינים באופן מלא או חלקי את מושגי המוות, הם מרגישים שהסביבה משתנה, הם מרגישים את התגובות השונות של אנשים סביבם וזקוקים להסבר מילולי של המתרחש. הם זקוקים לאדם קרוב שיתווך וינגיש להם את המידע באופן מותאם ליכולותיהם הקוגניטיביות, דהיינו, יכולתם להבין את המידע ולעבד את האירועים.

מטרת מיזם בשורה מרה היא לייצר מערך של כלים תומכים, מותאמים ומונגשים לאנשים עם מוגבלות שכלית, לעזרת רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים וקציני נפגעים בעת מסירת בשורה מרה על מוות בקרבות או חטיפה ונפילה בשבי של קרוב משפחה.

המיזם משותף לבית איזי שפירא ואוניברסיטת בר אילן יחד עם משרד הרווחה והביטחון החברתי וקרן שלם, ונוצר מתוך הכרה בזכותם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לקבל מידע ככל האדם, להיות מסוגלים להמחיש ולדבר את רגשותיהם בצורה שתאפשר להם להיות חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית ולהיות שותפים באבל הפרטי והלאומי.

ההנגשה הקוגניטיבית של כלי הפרויקט נעשתה על ידי צוות המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית של אגודת עמי והקריה האקדמית אונו.

חברי וועדת ההיגוי המלווה את המיזם:

הילה תמר אדריבית הספר ללימודי עבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן
ד”ר דליה נסים, מנהלת פיתוח מקצועי, מכון טראמפ, בית איזי שפירא
ליאת ריינהרץמובילת פיתוח הדרכה, מכון טראמפ, בית איזי שפירא
אדוה אהודה גמליאל, מנהלת תחום מומחיות בסוגי מוגבלויות, שרות רש”ט, אגף להערכה, הכרה ותכניות, מינהל מוגבלויות, משרד הרווחה והביטחון החברתי
ד”ר שגית ארבל אלון, רופאה ראשית, מערך שירותי הבריאות, משרד הרווחה והביטחון החברתי
יעל שדלובסקי-פרס, מרפאה בעיסוק ראשית, מערך שירותי הבריאות, משרד הרווחה והביטחון החברתי
שרון גנות, מנהלת  ידע ומחקר, קרן שלם

 יעוץ מקצועי נוסף :

ד”ר אלון זמירפסיכותרפיסט וחוקר בתחום המוגבלויות, מרכז מינרבה לחקר אוכלוסיות מודרות בזקנה, (MCIA), אוניברסיטת חיפה.
אורנית אבידן זיו, מנהלת המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית.

 

לכניסה לפריטי המיזם לחצו על שם הפריט:

הנחיות כתובות לרופאים, אחיות, עובדים סוציאליים וקציני נפגעים למסירת בשורה מרה לאנשים עם מוגבלות שכלית – על מוות בקרבות או חטיפה ונפילה בשבי של קרוב משפחה
إرشادات مكتوبة لألطباء والممرضات واألخصائيين االجتماعيين وضباط اإلصابات ليتم تمرير خبر مرير لألشخاص ذوي المحدوديات الذهنية التطورية – حول الموت في القتال أو االختطاف والقبض على أحد األقارب
Written guidelines for social workers and casualty officers on delivering difficult news to individuals with Intellectual and developmental disability, such as news of a family member's death in combat or their capture and abduction
מילון מונחים בפישוט לשוני להנגשת מידע בעת מסירת הבשורה המרה
المسرد ورموز منبسطة للاتاحة المعلومات عند توصيل الأخبار المريرة
מסירת בשורה מרה - סרטון הדרכה לאנשי מקצוע
تقديم الأخبار المريرة - فيديو تعليمي للمحترفين
מסירת הבשורה המרה: כרטיסיות שיח בפישוט לשוני

توصيل الأخبار المريرة: بسطةُ بطاقات محادثة بلغة م

 
האם אדם עם מוגבלות שכלית מבין מהו מוות או רצח? המדריך למוסר בשורה קשה – Ynet
 

 

מאמריםפתרונות טכנולוגיים לאנשים עם מוגבלות הנמצאים במקום מגורים זמני
מאמריםהילדים האלו נפגעו הכי הרבה בגלל המצב הביטחוני
מאמרים בשפה הערביתتوصيل الأخبار المريرة: بسطةُ بطاقات محادثة بلغة م
מסירת הבשורה המרה: כרטיסיות שיח בפישוט לשוני
 • מוגבלויות:

  מוגבלות שכלית התפתחותית

 • נושאים:

  חירום ומשבר

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע