מאגר הידע

זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות
רשימת חוקים

עריכה: טובה אליאסף - מידענית, מנהלת ספרייה ומרכז הידע, בית איזי שפירא

2023

משחר הקמתה הכירה מדינת ישראל בצורך בחקיקה ייחודית עבור אנשים עם מוגבלות.
במהלך השנים התפתחה מערכת חוקים רחבה אשר מכילה עקרונות של שוויון במטרה לקדם את השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בחברה. חקיקה זו מורכבת מזכאויות לטיפול ולשיקום, סלי שירותים הניתנים בתחומים שונים ורשת ביטחון סוציאלית.
מסוף שנות ה – 90 עוברת ישראל מהפכה חוקתית מבורכת בהקשר של אנשים עם מוגבלות: משיח רווחה לשיח זכויות האדם המעמיקה את תפיסת זכויות האדם ואת נגזרותיו בחקיקה ובשירותים.

 

להלן רשימת חוקים רלוונטיים:

השנה הרשומה בשמות החוקים היא השנה בה חוקק החוק לראשונה.
כל שורה להלן היא קישור המוביל למידע על החוק כפי שהוא כיום, כולל התיקונים שהוחלו על החוק במהלך השנים.

 

אֲמָנוֹת

אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות
CRPD - Convention on the Rights of Persons with Disabilities

האמנה הבינלאומית לזכויות הילד 
Convention on the Rights of the Child

 

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998

חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ״ב–2022

חוק הכַּשרוּת המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962

חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), תשס"ו-2005

חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה, התשנ"ג-1993

חוק להחלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017

 

הביטוח הלאומי ועובדים זרים

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995

חוק עובדים זרים, התשנ״א–1991

 

חינוך והתערבות מוקדמת

חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988

חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס״א–2001

חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, תשס"ח-2008

חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018

חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000

חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד-1994

חוק המועצה לגיל הרך, התשע״ז–2017

 

נגישות המידע

חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה- 2005

חוק התאמת יצירות, ביצועים ושידורים לאנשים עם מוגבלות (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014

 

צרכנות

חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 11), התשע"ו-2016

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 47), התשע"ו-2016

 

שירותי טיפול ושיקום

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994

חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), תשכ"ט-1969
חוק להחלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017

חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991

חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000

חוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה-1965

 

תחבורה

חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים), התשמ"ח-1988

חוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993

 

תעסוקה

חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987
תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), תשס"ב-2002

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961
פטור ממס הכנסה לנכים או עיוורים
נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין מוגבלות

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 10), התשע"ד–2013

 

מקורות:

אביליקו - http://www.abiliko.co.il/

אתר השירותים והמידע הממשלתי - https://www.gov.il/he

בזכות -  http://bizchut.org.il/he/

כל זכות - http://www.kolzchut.org.il/

מאגר החקיקה הלאומי - https://goo.gl/CJpXcC

מאגר מידע, מרכז מינרבה לזכויות האדם - https://tinyurl.com/y22ede7t

משרד החינוך – http://edu.gov.il/

משרד המשפטים - http://www.justice.gov.il/

נבו - https://www.nevo.co.il/

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות -  http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/Pages/default.aspx

ספר החוקים הפתוח - http://www.openlaw.org.il/

United Nations – Treaty Collection - https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?clang=_en

 

 

 

מאמריםחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ״ב–2022
מאמריםחוק המועצה לגיל הרך, התשע״ז–2017
מאמריםחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע