מאגר הידע

חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987
תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), תשס"ב-2002

עריכה: טובה אליאסף - מידענית, מנהלת ספרייה ומרכז הידע, בית איזי שפירא

2019

תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), תשס"ב-2002 הינן תקנות לחוק שכר מינימום, התשמ״ז–1987
עובד שהוא אדם עם מוגבלות זכאי לכל הזכויות שלהן זכאי כל עובד, ובכלל זה הזכות לשכר מינימום.

אדם עם מוגבלות, שנראה כי יש לו יכולת עבודה מופחתת בתפקיד אותו הוא מבצע או אמור לבצע במקום העבודה, לעומת ביצוע של אותו תפקיד ע"י אדם ללא מוגבלות, רשאי להגיש בקשה למשרד הכלכלה והתעשייה, לקביעת שכר עבודה המותאם ליכולת העבודה שלו בפועל.
את בקשה לקביעת שכר מינימום מותאם יש להגיש למטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, זרוע עבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
רשאים להגיש את הבקשה: העובד, מיופה כוח מטעם העובד או אפוטרופוס (אם מונה לעובד על-ידי בית משפט). מעסיק אינו רשאי להגיש בקשה עבור עובדו ואינו יכול להיות מיופה כוח מטעם העובד להגשת בקשה ולטיפול בה.​
קביעת השכר המותאם לעובד עם מוגבלות נעשית באמצעות אבחון במקום העבודה, הנעשה ביחס לעובד ללא מוגבלות בתפקיד דומה. האבחון יתבצע לאחר שעברו לפחות 3 חודשים מיום תחילת העסקתו של העובד במקום העבודה, על מנת לאפשר תקופת הסתגלות ולמידה הן לעובד והן למעסיק. הערכת יכולת העבודה שנקבעת מתורגמת לדרגת שכר כקבוע בתקנות.
שכר המינימום המותאם, מחושב כאחוז משכר המינימום הרגיל, בהתאמה ליחס שבין התפוקה של העובד שיכולתו לעבודה פחותה עקב המוגבלות, לבין התפוקה של עובד ללא מוגבלות המבצע את אותן המטלות. 
הערכת יכולת העבודה תקפה לתפקיד שאותו ממלא העובד במקום העבודה בלבד ושנצפה במהלך האבחון.
לתקנות שכר מינימום שתי מטרות עיקריות: האחת היא לעודד את העסקתם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה החופשי תוך עמידה על בסיס עובד-מעביד, השנייה היא לדאוג שהאדם עם המוגבלות יקבל שכר יחסי שאינו נמוך מיכולת העבודה היחסית שלו.

 

קישור לחוק שכר מינימום, התשמ״ז–1987 באתר ספר החוקים הפתוח

קישור לתקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), תשס"ב – 2002 באתר אביליקו

קישור למידע רחב על בקשה לקביעת שכר מינימום מותאם מאתר אביליקו

מאמריםחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ״ב–2022
מאמריםחוק המועצה לגיל הרך, התשע״ז–2017
מאמריםחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה
  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה
  קהילה וחברה - תעסוקה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע