מאגר הידע

חוק עובדים זרים, התשנ״א–1991

עריכה: טובה אליאסף - מידענית, מנהלת ספרייה ומרכז הידע, בית איזי שפירא

2019

עובד זר הינו עובד שאינו אזרח ישראל או תושב ישראל.

שלבי קבלת היתר להעסקת עובד זר:
1. קבלת היתר מרשות האוכלוסין וההגירה.
2. גיוס העובד הזר באמצעות הלשכות המורשות.
3. קבלת אשרת עבודה עבורו.

התנאים להעסקת עובדים זרים:
1. למעסיק יש היתר תקף, מטעם רשות האוכלוסין וההגירה, להעסיק את העובדים הזרים במקום העבודה שצוין בהיתר. ההיתר ניתן על ידי רשות האוכלוסין וההגירה, למעסיקים בענפי הסיעוד, החקלאות, הבניין, מסעדות אתניות, תעשייה ותשתיות. כמו כן ניתנים היתרים להעסקת מומחים בתחומי עיסוק שונים וכן במקרים מיוחדים. ההיתרים ניתנים בהתאם להחלטות הממשלה, המתקבלות מעת לעת.
2. לעובדים יש רישיון תקף לעבודה בישראל, מטעם רשות האוכלוסין וההגירה, המתיר להם לעבוד בענף הרלוונטי.
3. המעסיק רשם את העובדים הזרים על שמו ברשות האוכלוסין וההגירה, לאחר תשלום אגרות כדין.

מעסיק שניתן לו היתר להעסקת עובדים זרים, נדרש לשלם אגרה שנתית.
מי שמבקש להעסיק עובדים זרים לצורך טיפול סיעודי פטור מתשלום אגרה שנתית.

קריטריונים למתן היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד:
היתר להעסקת עובד/ת זר/ה בענף הסיעוד יינתן על פי הזכאות והמבחנים, הנערכים על ידי:
1. המוסד לביטוח לאומי (במסגרת בקשה לגמלת סיעוד, שר"מ וכדומה) או משרד הביטחון (בהתאם לקריטריונים שנקבעים לזכאים).
2. במקרה של מבקשים שאינם זכאים לעבור מבחן תלות מהמוסד לביטוח לאומי בגלל גובה הכנסותיהם – מבחני תלות ייערכו על ידי רשות האוכלוסין וההגירה.
היתרי ההעסקה לא יינתנו למטופלים השוהים במוסדות כגון בתי חולים, מרכזי שיקום, בתי אבות וכדומה.

המסמכים הדרושים לקבלת היתר עבודה הם:
מטופל מתחת לגיל 18:
1. אישור מנהל בי"ס/גן לגבי השעות הרגילות בהן הילד נמצא בבית הספר או בגן.
2. חוות דעת רפואית מעודכנת מהרופא המקצועי המטפל בילד.
3. חוות דעת מרשויות הרווחה התומכות בסיבת הבקשה.
4. תצהיר חתום בפני עורך דין.
5. דו"ח רפואי שנערך במוסד לביטוח לאומי במהלך התביעה לגמלת ילד נכה.
חולה העומד להשתחרר מבית החולים/מוסד סיעודי :
טופס בקשה למטופל העומד להשתחרר מבית החולים/מוסד סיעודי - מסמך רפואי עדכני הכולל תאריך צפי לשחרור משוער של המטופל לביתו.
נכה עבודה, נכה איבה, נכה צה"ל :
אישור על זכאות מביטוח לאומי / משרד הביטחון.
מטופל מעל גיל פרישה שאינו זכאי לגמלת סיעוד בשל גובה הכנסתו:
יש לצרף טופס בקשה לביצוע מבחן תלות.
אדם אשר מונה לו אפוטרופוס:
יש לצרף אישור על אפוטרופסות.

תנאי ההעסקה של עובד/ת זר/ה בסיעוד
תחילת ההעסקה של עובד זר מחייבת חתימת חוזה מפורט בכתב, בעברית ובשפה שהעובד מבין, בין המטופל או בן משפחתו ובין העובד.
בנוסף, על המעסיק:
1. להסדיר את הביטוח הרפואי.
2. לספק מגורים הולמים בביתו של המטופל הסיעודי.
3. להעסיק את העובד במשרה מלאה לפחות בבית המטופל.
4. לשלם לעובד הזר שכר מינימום כדין לפחות ויתר תנאי ההעסקה שעובדים בישראל זכאים להם:  יום מנוחה שבועי, חופשה שנתית, חופשות חגים, הפרשות לפנסיה, דמי הבראה וכו’.

היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד ניתן בדרך כלל לתקופה של עד 4 שנים ונשאר בתוקף כל עוד המטופל הסיעודי ממשיך להתגורר בביתו ולא עובר למוסד סיעודי. לצורך הארכת תוקף היתר - יש להגיש בקשת ההארכה 60 ימים לפני תום תוקפו של ההיתר הקיים.

 

קישור לחוק עובדים זרים, התשנ״א–1991 מאתר ספר החוקים הפתוח

קישור להנחיות להגשת בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר במתן טיפול סיעודי

קישור לעלון מידע בנושא העסקת עובדים זרים בענף הסיעוד מאתר השירותים והמידע הממשלתי - רשות האוכלוסין וההגירה

קישור למדריך בנושא העסקת עובדים זרים בסיעוד מאתר השירותים והמידע הממשלתי - רשות האוכלוסין וההגירה

קישור למידע רחב על זכאות להעסקת עובד זר בסיעוד מאתר כל זכות

 

מאמריםחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ״ב–2022
מאמריםחוק המועצה לגיל הרך, התשע״ז–2017
מאמריםחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע