מאגר הידע

חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000

עריכה: טובה אליאסף - מידענית, מנהלת ספרייה ומרכז הידע, בית איזי שפירא

2019

החוק, אשר נכנס לתוקפו ב – 9 באפריל 2001, מבטא הכרה בנחיצותה של התערבות טיפולית מוקדמת אצל פעוטות עם עיכוב התפתחותי ניכר, והבנה כי הטיפול הניתן לפעוט כזה בשנותיו הראשונות הוא בעל חשיבות מכרעת להתפתחותו בעתיד.

מטרת החוק להבטיח לפעוט עם עיכוב התפתחותי ניכר שגילו חצי שנה ועד שלוש שנים מסגרת שיקומית, טיפולית וחינוכית נאותה. המעון הוא מסגרת יומית שהפעוט שוהה בה בשעות 07:30 -15:30.
על יישום החוק מופקדים שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר הבריאות, ועל-פי החוק הם רשאים, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצוע החוק, וכן הם אחראים לרישוי ולפקוח על המעונות.
פעוט במעון-יום שיקומי זכאי לסל שירותים, הנקבע על-ידי שני השרים המופקדים על יישום החוק בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת. בסל זה נכללים השירותים שלהלן, והם ניתנים לפעוט לפי תוכנית טיפול אישית שנקבעת לו:

 1. טיפולים התפתחותיים וחינוך:
  תוכנית חינוכית של גננת; הזנה; האכלה; החתלה; ניקיון והיגיינה אישית; גירוי סנסו-מוטורי   תקשורתי, חברתי ורגשי; הדרכת משפחתו של פעוט עם מוגבלות לשיפור הטיפול בו בביתו וליווי סוציאלי או פסיכו-סוציאלי, לפי העניין, של הפעוט ומשפחתו; ייעוץ תזונאי.
 2. טיפולים פארה רפואיים:
  פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול בהפרעות תקשורת.
 3. הסעה וליווי:
  ליווי הפעוט עם מוגבלות מביתו למעון הקרוב ככל האפשר למקום מגוריו ובחזרה; שירותי הסעה בטיחותית למעון וממנו.

את המעונות מפעילים עמותות ציבוריות, רשויות מקומיות וגופים פרטיים שמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מתקשר עמם באמצעות מכרז למתן שירות זה. את עלות הסל בגין כל פעוט משלמים למעונות משרד הרווחה והרשות המקומית על-פי בשיטת המימון התואם (מנגנון מצ'ינג): משרד הרווחה מממן 75%מהסכום והרשות המקומית מממנת 25% ממנו. החוק קובע כי שר הרווחה רשאי לקבוע דמי השתתפות של ההורים במימון השמתו של הפעוט במעון; דמי ההשתתפות נקבעים בכל שנה בהתאם למבחן הכנסה ומשולמים לרשות המקומית שבמקום מגוריו של הפעוט. בנוסף על כך, בגין ארבע שעות שבועיות של טיפולים פארה-רפואיים הכלולות בסל השירותים לפעוט עם מוגבלות, שקופות-החולים מחויבות לתתן לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 ,מעבירות קופות-החולים מימון ישיר למעון-היום השיקומי שבו שוהה הפעוט.


על פי החוק זכאים למעון יום שיקומי:

 • פעוטות בני חצי שנה עד שלוש, המקבלים גמלת ילד נכה וזקוקים לטיפול התפתחותי.
 • פעוטות בני שנה עד שלוש, אשר מתקיים לגביהם אחד מאלה:
  ועדת אבחון מצאה שיש להם מוגבלות שכלית התפתחותית.
  2. מכון מוכר להתפתחות הילד קבע כי יש להם עיכוב התפתחותי ניכר.
  3. נקבע על ידי גורם שהוסמך לכך, כי יש להם לקות ראיה בשתי העיניים ונדרשת השמתם במעון יום שיקומי.
  4. נקבע על ידי גורם שהוסמך לכך, כי יש להם לקות שמיעה בשתי האוזניים ונדרשת השמתם במעון יום שיקומי.
  5. ועדה מוסמכת קבעה כי עקב מוגבלותם הרבה ונסיבותיהם המשפחתיות נדרשת השמתם במעון יום שיקומי, כדי למנוע פגיעה משמעותית בהתפתחותם.
  6. נקבע כי יש להם פגיעה נוירולוגית המתבטאת בלקות מוטורית קשה בשתי גפיים לפחות.

פעוט עם אוטיזם, בתנאים מסוימים, זכאי לקבל במעון יום שיקומי, נוסף על השירותים הנ"ל, טיפול ייעודי: 10 שעות שבועיות של טיפול בריאותי מקדם (טב"מ), במימון משרד הבריאות וזאת מכוח חוק בריאות ממלכתי.

 

קישור לחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000 מאתר ספר החוקים הפתוח

קישור למסמך "מעונות-יום שיקומיים" של מרכז המחקר והמידע, כנסת ישראל

 

תקנות מעונות יום שיקומיים (רישוי, סל שירותים לפעוטות עם מוגבלות ותנאי טיפול בהם), התשס"ח-2008

תקנות אלה מפרטות את מבנה המעון ומתקניו, ניהול המעון ברישיון, מגדירות את סל השירותים להם זכאי פעוט עם מוגבלות ועלותו, את עובדי המעון והרכב הצוות המקצועי-טיפולי (מנהל המעון, עובד סוציאלי, גננת, סייעת, אחות, תזונאית, מטפלים פארה-רפואיים ופסיכולוג) כולל הגדרת השכלתם, כישוריהם ותפקידם במסגרת המעון. התקנות מפרטות את נוהל שמירת המסמכים הנוגעים לטיפול בפעוט עם מוגבלות ופנקס רשום פעוטות, הציוד הרפואי האישי הצמוד לפעוט בכל עת, חובת הדיווח על מספר הילדים ומצבת כוח האדם במעון ועוד.

על פי התקנות אם לפעוט עם עיכוב התפתחותי ניכר יש צרכים רפואיים מיוחדים או צרכים רפואיים מורכבים, הוא זכאי, נוסף על השירותים המפורטים, לשירותי סייעת אישית או לשירותי אחות, במימון משרד הרווחה והרשות המקומית.
* יש לציין כי החל משנת הלימודים תש"פ חל שינוי בתקינת הסייעות במעון ומופעל תקן של אחות בכל מעון יום שיקומי בו יש פעוט עם צרכים רפואיים מורכבים ועל כן לא ניתנים שירותים סייעת או אחות אישיים.

תיקונים אלו בחוק נעשו בשיתוף עם של קואליציית הארגונים וההורים למען ילדים עם מוגבלות בריכוזו של בית איזי שפירא.

קישור למידע רחב על תקנות מעונות יום שיקומיים (רישוי, סל שירותים לפעוטות עם מוגבלות ותנאי טיפול בהם), התשס"ח-2008 מאתר "אביליקו"

מאמריםחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ״ב–2022
מאמריםחוק המועצה לגיל הרך, התשע״ז–2017
מאמריםחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה
  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע