מאגר הידע

חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991

עריכה: טובה אליאסף - מידענית, מנהלת ספרייה ומרכז הידע, בית איזי שפירא

2019

חוק טיפול בנכי נפש בקהילה מסדיר את זכויותיו של חולה הנפש ומגדיר את התנאים שבהם ניתן להגביל את חופש הבחירה של החולה ואת האמצעים שניתן לנקוט כלפיהם, וכן קובע נוהלי פיקוח ובקרה למניעת ניצול לרעה של הסמכות שניתנה לרשות להפעיל את החוק.

החוק מגדיר עילות המאפשרות טיפול ואשפוז בכפייה.

"חולה" על פי החוק, מוגדר כמי שסובל ממחלת נפש. החוק לא מתייחס לכל ההפרעות הנפשיות שאינן מחלת נפש.

החוק קובע בין היתר, מה הן זכויות המטופל בזמן אשפוז, ומסדיר את התנאים לבדיקה כפויה, אשפוז כפוי של החולה, ואת סמכויות הוועדה הפסיכיאטרית.

החוק החליף את חוק טיפול בחולי נפש משנת 1955.

על פי חוק טיפול בחולי נפש אפשרויות האשפוז בפסיכיאטריה הן:
1. אשפוז מרצון
2. אשפוז דחוף בידי מנהל
3. אשפוז כפוי בידי פסיכיאטר מחוזי
4. אשפוז על פי צו בית משפט.

החוק קובע כי הסמכות לאשפז אדם בעל כורחו בהוראת אשפוז תינתן לפסיכיאטר המחוזי או למנהל בית חולים. ולבית המשפט במקרה של עצור או נאשם לאחר בדיקה פסיכיאטרית שקבעה כי האדם הנו חולה וכושר שיפוטו פגום ומחמת מחלתו עלול לסכן סכנה מידית את עצמו ו/או את זולתו.

ב - 1.7.2015 נכנסה לתוקפה הרפורמה בבריאות הנפש לפיה הועברה האחריות הביטוחית והבלעדית על מתן שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות לקופות החולים. משמעותו של מהלך זה היא איחוד של רפואת הנפש ורפואת הגוף, ויצירת כתובת אחת לאספקת שירותים אלו, שהיא קופות החולים.

מחלקת השיקום באגף לבריאות הנפש של משרד הבריאות היא המופקדת על יישומו של חוק זה.

 

קישור לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991

קישור למידע רחב על הזכויות והשירותים השונים להם זכאים נפגעי (נכי/מתמודדי) הנפש באתר "כל זכות"

מאמריםחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ״ב–2022
מאמריםחוק המועצה לגיל הרך, התשע״ז–2017
מאמריםחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998
 • מוגבלויות:

  לקות נפשית

 • נושאים:

  בריאות הגוף והנפש - בריאות הנפש
  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה
  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע