מאגר הידע

חוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993

עריכה: טובה אליאסף - מידענית, מנהלת ספרייה ומרכז הידע, בית איזי שפירא

2019

החוק קובע כי בעל תג נכה רשאי לחנות במקומות אסורים לחניה, אם התקיימו הקריטריונים הבאים: אין בסמוך חניה מוסדרת לנכים או חניה מותרת, עצם החניה אינו מסכן הולכי רגל ועוברי דרך ואינו מונע מעבר חופשי על המדרכה, וכן לא נגרמת הפרעה ממשית לתנועה עקב החניה.
כמו כן החוק מציין כי רכב הנושא תג נכה פטור מתשלום בעד חניה במקום ציבורי, וכי על רשות מקומית להקצות לרכב מזכה אחד של נכה המתגורר בתחומה, הנושא תג נכה, מקום חניה אחד המתאים לצרכיו של הנכה. רשות התימרור המקומית תציב במקום החניה שהוקצה, על חשבונה, תמרור המייחד את מקום החניה לרכב.

תג נכה

אגף הרישוי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים הוא הגוף המחליט לגבי זכאותו של מוגבל בניידות לקבלת תג חנייה לנכה. וכן, זכאותו של מוגבל בניידות לקבלת החזר אגרת רכב ולתשלום אגרה מופחתת על רכב שבשימושו כמוגבל בניידות.

חוק חניה לנכים מעניק מעמד חוקי לתג נכה וקובע את זכויות החניה שתג מעניק לבעליו.
תג חניה לנכה מאפשר להחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים ובמקומות שהחניה אינה מותרת בהם, בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בחוק חניה לנכים, שעיקרם אי הפרעה לתנועה.
החוק קובע מי זכאי לקבל תג נכה לרכב, באילו תנאים תקצה הרשות המקומית חניה מסומנת עבור אדם עם מוגבלות, היכן מותר להחנות רכב בעל תג נכה והיכן החניה אסורה.


קיימים שלושה סוגי תגים. חוק חניה לנכים אינו עושה הבחנה בין הסוגים השונים.

סוגי התגים המונפקים לזכאים:

 1. תג כחול עם סמל של כיסא גלגלים - לנכים הזקוקים לכיסא גלגלים, או לרכב כאמצעי תנועה בשל מוגבלות ברגליהם.
 2. תג עם סמל משולש ירוק - לנכים שאינם מרותקים לכיסא גלגלים.
 3. שני התגים (הכחול עם סמל כיסא הגלגלים והירוק), שמסומנת עליהם כלנית - לנכי צה"ל.

זכאים לתג נכה בעלי תעודת נכות שהם:

 • מוגבלי ניידות 
 • נפגעי פעולות איבה
 • עיוורון
 • נכי צה"ל 

כמו כן זכאים לתג נכה אנשים שאינם בעלי תעודת נכות העונים על קריטריונים רפואיים.

בעלי רכב הנושא תג חניה לנכה זכאים לשלם עבורו אגרת רישוי מופחתת.
התנאים לתשלום אגרת רישוי מופחתת לרכב נכה:

 • אחד מסוגי הרכב הבאים:
  • רכב נוסעים פרטי
  • רכב פרטי דו-שימושי
  • רכב מסחרי שמשקלו הכולל אינו עולה על 5,000 ק"ג
  • אוטובוס זעיר פרטי
  • אופנוע.

 • הרכב רשום על שם הנכה או על שם בן/בת זוגו, או על שם האפוטרופוס של הנכה.
 • הרכב אינו משמש לצורכי עסק או מסחר.

 

קישור לחוק חניה לנכים, התשנ״ד– 19933 מאתר ספר החוקים הפתוח

קישור למידע רחב על תג חניה לנכה באתר משרד התחבורה

קישור להוראת נוהל מס' 2015/2, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הטיפול במוגבלי ניידות, אגרת רישוי מופחתת וקבלת תג לנכה.

מאמריםחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ״ב–2022
מאמריםחוק המועצה לגיל הרך, התשע״ז–2017
מאמריםחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה
  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע