מאגר הידע

חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס״א–2001

עריכה: טובה אליאסף - מידענית, מנהלת ספרייה ומרכז הידע, בית איזי שפירא

2019

החוק קובע כי המדינה תממן את לימודיהם של ילדים הזכאים לחינוך חינם על פי חוק לימוד חובה או חוק חינוך מיוחד כאשר הם המאושפזים בבית חולים או חולים ושוהים בביתם תקופה ממושכת.
מטרת החוק היא לסייע לתלמידים להשלים את הפערים הלימודיים הנובעים מהיעדרותם הממושכת מהמסגרות החינוכיות.

חינוך לילדים חולים בביתם

התמיכה ניתנת חינם בבתי התלמידים החולים בכל רחבי הארץ.
הסיוע ניתן לתלמידים הזכאים לחינוך חינם על פי חוק לימוד חובה (בגילאים 18-5) או חוק חינוך מיוחד (בגילאים 21-3), ועונים על אחד משני התנאים:
1. הם שוהים בבית מעל 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא.
2. הם חולים במחלה או ליקוי בריאותי המצריכים שהייה בבית לפי הוראת רופא לתקופה העולה  על     ארבעה שבועות, כאשר מספר תקופות טיפול או שהייה בבית הנובעות מאותה מחלה או ליקוי ייחשבו כתקופה אחת כל עוד לא חלפו ביניהן יותר מארבעה שבועות.        

חינוך לילדים המאושפזים בבית חולים
הלימוד נעשה בבתי ספר המופעלים בבתי החולים על-ידי משרד החינוך. תכניות החינוך לתלמידים מאושפזים הן בעיקרן תכניות חינוך אישיות (תח"א), המותאמות לתכנית הלימודים של התלמיד בבית הספר שבו למד טרם אשפוזו. לקביעת תכנית החינוך האישית שותפים התלמיד והוריו, המורים בבית החולים והמחנך בבית ספרו של התלמיד.
הסיוע ניתן לילדים הזכאים לחינוך חינם על פי חוק לימוד חובה או חוק חינוך מיוחד, ועונים על אחד משני התנאים:
1. מאושפזים בבית חולים.
2. חולים במחלה או ליקוי בריאותי המצריכים טיפול בבית חולים לתקופה העולה על ארבעה שבועות.


קישור לחוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001

קישור לחוברת הנחיות ליישום חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א (2001) בשנת הלימודים התשע"ו

קישור למידע נוסף על חוק חינוך חינם לילדים חולים באתר "כל זכות"

מאמריםחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ״ב–2022
מאמריםחוק המועצה לגיל הרך, התשע״ז–2017
מאמריםחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998
 • מוגבלויות:

  ילדים חולים

 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה
  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע