מאגר הידע

חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, תשס"ח-2008

עריכה: טובה אליאסף - מידענית, מנהלת ספרייה ומרכז הידע, בית איזי שפירא

2019

החוק מעגן את זכותם הבסיסית של מועמדים עם לקות למידה ללמוד במוסדות להשכלה העל-תיכונית ולקבל התאמות לפי צורכיהם בתנאים שיאפשרו להם להביא לידי ביטוי את יכולתם וכישוריהם. ועניינו מתן זכויות במוסדות על – תיכוניים, שנדרשים לתת התאמות וסיוע בהליך הקבלה למוסד על-תיכוני, בבחינות ובלימודים לסטודנט בעל אישור קביל להיותו אדם עם לקות למידה.
"לקות למידה" לפי החוק הינה לקות המשליכה על תהליכים קוגניטיביים, והבאה לידי ביטוי בקשיים משמעותיים שאינם תואמים את הצפוי בגילו של בעל הלקות ברכישת מיומנויות או בשימוש בכישורים של קשב וריכוז, שפה, קריאה, כתיבה, המשגה, תפקוד ניהולי או יכולות חישוביות, חברתיות או רגשיות, ולמעט קשיי למידה הנובעים מאחד או יותר מאלה בלבד: פגיעה חושית, לקויות מוטוריות, פיגור שכלי, מוגבלות נפשית או תנאים חיצוניים, כגון חסך סביבתי, תרבותי או חברתי-כלכלי.

החוק מפרט את תנאי קבלת ההתאמות, מי רשאי לאבחן לקות למידה ועוד.

החוק חל על המוסדות הבאים:

מוסדות אקדמיים (מוסד שקיבל רישיון להעניק תואר ישראלי על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).

מוסדות מקצועיים:

מוסד להכשרה או השכלה מקצועית טכנית, תורנית או דתית.
מוסד המכשיר את תלמידיו לבחינות ממשלתיות.
מוסד המעניק השכלה המוכרת על ידי משרד ממשלתי או החוק.
השכלה קדם אקדמית – מכינה של מוסד אקדמי, מכינה לבגרות או מכינה קדם הנדסית.

 

שר החינוך, בהתייעצות עם שר הבריאות, ועדת מומחים, הנציבות, ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם לקות למידה יקבע הוראות לשם שילוב אנשים עם לקות למידה בלימודים במוסדות הנ"ל.
בהתחשב בסוג לקות הלמידה הוראות אלה ייקבעו:

            (1)        התאמות למועמדים ולתלמידים עם לקות למידה.
            (2)        פעילות תומכת לתלמידים עם לקות למידה.
            (3)        הקמת מרכז תמיכה לתלמידים עם לקות למידה לכל מוסד על-תיכוני
            (4)        קביעת נהלים ופרסומם על ידי כל מוסד על-תיכוני, ליישום ההוראות באותו מוסד.
            (5)        מהותו של אבחון שיוכר לצורך מתן התאמות לפי חוק זה.
            (6)        מיהו הגורם המקצועי המוסמך לקבוע את ההתאמות שלהן זכאי המבקש.
            (7)       הליכי הערר לרבות הגורם המוסמך לדון בערר.

 

כל מוסד על-תיכוני יקבע נהלים ליישום ההוראות החוק שיכללו, בין היתר, הוראות בדבר יידוע והגברת המודעות של הסגל האקדמי והסגל המנהלי במוסד בעניין שילוב אנשים עם לקות למידה בלימודים במוסד. על המוסד לפרסם נהלים אלו בתחילת כל שנת לימודים, באתר האינטרנט של המוסד, אם קיים כזה, בשנתון ובידיעון של המוסד ועל לוח המודעות במקום מרכזי בתחומי המוסד; פרסום כאמור יהיה נגיש לאנשים עם לקות למידה ויכלול גם מידע בדבר מרכז התמיכה במוסד ופרטי ההתקשרות עמו.

קישור לחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, תשס"ח מאתר ספר החוקים הפתוח

קישור למידע רחב על חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים מאתר כל זכות

 

 

מאמריםחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ״ב–2022
מאמריםחוק המועצה לגיל הרך, התשע״ז–2017
מאמריםחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998
 • מוגבלויות:

  לקויות למידה והסתגלות

 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה
  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע