מאגר הידע

חוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה-1965

עריכה: טובה אליאסף - מידענית, מנהלת ספרייה ומרכז הידע, בית איזי שפירא

2019

חוק הפיקוח על המעונות קובע את התנאים הדרושים ממוסד המשמש למגורים או לטיפול בזקנים, ילדים, אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומכורים לסמים.
החוק מתייחס הן לתנאים פיזיים, כגון: ציוד, חימום, חדר שירותים וחדר שינה והן לתנאי הטיפול הרפואי והחברתי בדייר.
החוק הינו חוק מסגרת, כלומר הוא מתייחס לנושא המעונות באופן כללי ואינו מפרט את הדרישות הספציפיות מהמעונות. דרישות אלו מפורטות בתקנות הפיקוח על המעונות שנקבעו על ידי שר העבודה והרווחה.
בנוסף, נקבעו תקנות כוח אדם המגדירות את ההכשרה הנדרשת ואת תקני התעסוקה של עובדי המוסדות השונים וקובעות כי מנהלי המוסדות צריכים לעבור קורס ניהול בתי אבות.
שר העבודה והרווחה רשאי לבטל את רישיונו של מוסד ולהורות על סגירתו אם מנהל המוסד מפר חוק זה.
האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה מופקד על קיום החוק והתקנות הנלוות לו בכל הנוגע לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

החל מ – 1 בספטמבר 2019 חל תיקון לחוק הפיקוח על המעונות: פיקוח במעון יום לפעוטות (תיקון 7א, תשע״ט) ולפיו:

 • מפקח שמונה לפי סעיף 7(א)רשאי להיכנס למעון יום לפעוטות ששוהים בו גם פעוטות בסיכון או פעוטות עם מוגבלות, לשם ביצוע בדיקה לבחינת עמידתו של בעל רישיון ההפעלה בתנאים הנוגעים לחינוך וטיפול בפעוטות בסיכון או בפעוטות עם מוגבלות השוהים בו.
 • מצא מפקח כי בעל רישיון הפעלה לא מקיים תנאי מהתנאים, יודיע על כך לממונה.
 • בסעיף זה –"חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות" ," חינוך וטיפול“, ”הממונה“, ”מעון יום לפעוטות“, ”פעוט בסיכון“ ו”רישיון הפעלה“ – כהגדרתם בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות., התשע"ט-2018.

 

קישור לחוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה-1965 מאתר ספר החוקים הפתוח

קישור למידע רחב על חוק הפיקוח על מעונות מאתר כל זכות

 

מאמריםחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ״ב–2022
מאמריםחוק המועצה לגיל הרך, התשע״ז–2017
מאמריםחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה
  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע