מאגר הידע

חוק המועצה לגיל הרך, התשע״ז–2017

עריכה: טובה אליאסף - מידענית, מנהלת ספרייה ומרכז הידע, בית איזי שפירא

2019

מטרתו של חוק זה לקדם את הטיפול בילדים בגיל הרך, מלידה עד תחילת הלימודים בכיתה א׳
(0-6), ואת התפתחותם הגופנית והשכלית, להבטיח את בריאותם הפיזית והנפשית ואת מילוי צורכיהם החינוכיים, החברתיים, הפיזיים והרגשיים ולתת להם תנאים נאותים וסביבה טיפולית–חינוכית הולמת ומותאמת, שיאפשרו להם שוויון הזדמנויות בחייהם הבוגרים.

בהוראת החוק הוקמה המועצה לגיל הרך הפועלת במסגרת משרד החינוך.

תפקידי המועצה הם:

(1) להכין תכנית לאומית רב־שנתית, לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, שמטרתה לקדם את הטיפול בתחום הגיל הרך כפי שהחליטה המועצה ולהמליץ על סדרי העדיפויות ליישום התכנית האמורה;

(2) לתאם בין משרדי הממשלה לרשויות המקומיות בכל הנוגע לפעילותם בתחום הגיל הרך, ובכלל זה תיאום לשם מניעה של מצבי סיכון לילדים בגיל הרך ואיתור וזיהוי מוקדם של ילדים בגיל הרך במצבי סיכון, של קשיים בתפקוד הורי ושל עיכוב בהתפתחות של תינוקות ופעוטות, וכן תיאום לשם צמצום העוני בקרב ילדים בגיל הרך, והכול לשם הטיפול בהם;

(3) לתאם בין משרדי הממשלה לרשויות המקומיות בכל הנוגע לצרכים של ילדים עם מוגבלות בגיל הרך;

(4) להמליץ על אמות מידה בתחום הגיל הרך ועל דרכי יישום ואכיפה של אמות המידה האמורות;

(5) לגבש המלצות לגבי ההכשרה המקצועית הנדרשת מאנשי מקצוע העוסקים בתחום הגיל הרך, לרבות ההכשרה המקצועית הנדרשת מאנשי מקצוע לטיפול בילדים עם מוגבלות בגיל הרך;

(6) לקדם פעולות הסברה בתחום הגיל הרך;

(7) להמליץ על דרכי הערכה ומדידה איכותית וכמותית של פעילות המוסדות בתחום הגיל הרך ושל ההכשרות של אנשי המקצוע העוסקים בתחום הגיל הרך;

(8) להקים ולנהל מרכז לאומי למידע ולמחקר בתחום הגיל הרך;

(9) להמליץ על תכניות ליצירת רצף בין המסגרות המיועדות לגיל הרך ובין מסגרות כאמור לבתי הספר, לרבות בחינוך המיוחד;

(10) לייעץ לוועדת השרים.

 

שר החינוך יהיה  יושב ראש המועצה והוא ימנה 22 חברים נוספים מתחומים שונים וממשרדי הממשלה השונים על מנת להעמיק את שיתופי הפעולה בין כל הגורמים ולהבטיח שרמת השירות לילדי הגיל הרך תהא ראויה ומיטבית. ביניהם, נציג ציבור אחד יהיה אדם בעל ידע, מומחיות או ניסיון בשילוב ילדים עם מוגבלות בגיל הרך במסגרות הטיפול והחינוך הכלליות, שימונה לפי המלצת נציב שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות.

 

פורום הארגונים וההורים למען ילדים עם מוגבלויות, בריכוזה של עו"ד ולרי זילכה מבית איזי שפירא,  יזם והוסיף לחוק את הסעיפים הנוגעים לילדים עם מוגבלות בגיל הרך.

 

מטרתו של חוק זה לקדם את הטיפול בילדים בגיל הרך, מלידה עד תחילת הלימודים בכיתה א׳
(0-6), ואת התפתחותם הגופנית והשכלית, להבטיח את בריאותם הפיזית והנפשית ואת מילוי צורכיהם החינוכיים, החברתיים, הפיזיים והרגשיים ולתת להם תנאים נאותים וסביבה טיפולית–חינוכית הולמת ומותאמת, שיאפשרו להם שוויון הזדמנויות בחייהם הבוגרים.

בהוראת החוק הוקמה המועצה לגיל הרך הפועלת במסגרת משרד החינוך.

תפקידי המועצה הם:

(1) להכין תכנית לאומית רב־שנתית, לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, שמטרתה לקדם את הטיפול בתחום הגיל הרך כפי שהחליטה המועצה ולהמליץ על סדרי העדיפויות ליישום התכנית האמורה;

(2) לתאם בין משרדי הממשלה לרשויות המקומיות בכל הנוגע לפעילותם בתחום הגיל הרך, ובכלל זה תיאום לשם מניעה של מצבי סיכון לילדים בגיל הרך ואיתור וזיהוי מוקדם של ילדים בגיל הרך במצבי סיכון, של קשיים בתפקוד הורי ושל עיכוב בהתפתחות של תינוקות ופעוטות, וכן תיאום לשם צמצום העוני בקרב ילדים בגיל הרך, והכול לשם הטיפול בהם;

(3) לתאם בין משרדי הממשלה לרשויות המקומיות בכל הנוגע לצרכים של ילדים עם מוגבלות בגיל הרך;

(4) להמליץ על אמות מידה בתחום הגיל הרך ועל דרכי יישום ואכיפה של אמות המידה האמורות;

(5) לגבש המלצות לגבי ההכשרה המקצועית הנדרשת מאנשי מקצוע העוסקים בתחום הגיל הרך, לרבות ההכשרה המקצועית הנדרשת מאנשי מקצוע לטיפול בילדים עם מוגבלות בגיל הרך;

(6) לקדם פעולות הסברה בתחום הגיל הרך;

(7) להמליץ על דרכי הערכה ומדידה איכותית וכמותית של פעילות המוסדות בתחום הגיל הרך ושל ההכשרות של אנשי המקצוע העוסקים בתחום הגיל הרך;

(8) להקים ולנהל מרכז לאומי למידע ולמחקר בתחום הגיל הרך;

(9) להמליץ על תכניות ליצירת רצף בין המסגרות המיועדות לגיל הרך ובין מסגרות כאמור לבתי הספר, לרבות בחינוך המיוחד;

(10) לייעץ לוועדת השרים.

 

שר החינוך יהיה  יושב ראש המועצה והוא ימנה 22 חברים נוספים מתחומים שונים וממשרדי הממשלה השונים על מנת להעמיק את שיתופי הפעולה בין כל הגורמים ולהבטיח שרמת השירות לילדי הגיל הרך תהא ראויה ומיטבית. ביניהם, נציג ציבור אחד יהיה אדם בעל ידע, מומחיות או ניסיון בשילוב ילדים עם מוגבלות בגיל הרך במסגרות הטיפול והחינוך הכלליות, שימונה לפי המלצת נציב שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות.

 

פורום הארגונים וההורים למען ילדים עם מוגבלויות, בריכוזה של עו"ד ולרי זילכה מבית איזי שפירא,  יזם והוסיף לחוק את הסעיפים הנוגעים לילדים עם מוגבלות בגיל הרך.

 

קישור לחוק המועצה לגיל הרך, התשע״ז–2017 מספר החוקים הפתוח

 

 

 

 

מאמריםחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ״ב–2022
מאמריםחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998
מאמריםזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות
רשימת חוקים
 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע