מאגר הידע

חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), תשס"ו-2005

עריכה: טובה אליאסף - מידענית, מנהלת ספרייה ומרכז הידע, בית איזי שפירא

2019

החוק מסדיר את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות שכלית, לקות נפשית או אוטיזם להנגשת ההליך הפלילי, בחקירות במשטרה ובדיונים בבית המשפט כעדים, כמתלוננים, או כחשודים בביצוע עבירה.

כאשר אדם מובא לדין על מעשה פלילי לצורך מעצר, העמדה לדין או מאסר, ומתעורר ספק לגבי קיומה של מוגבלות שכלית התפתחותית אצלו, השופט רשאי להפנותו לוועדה לאבחון מוגבלות שכלית התפתחותית, על מנת שזו תמסור חוות דעת על מצבו של האדם ודרכי הטיפול המתאימות לו. בא כח הנאשם יהיה נוכח בוועדה, בנוסף למוזמנים הקבועים בוועדת האבחון.

אדם עם מוגבלות (אילם, עיוור, חירש, מי שיש חשש שהוא נפגע נפש או עם מוגבלות שכלית) זכאי, לייצוג של סניגור ציבורי בהליך פלילי. שכרו והוצאותיו של הסניגור הציבורי משולמים על-ידי המדינה, למעט תשלום האגרה אותה נדרש לשלם האדם המיוצג.

החוק קובע הסדרי חקירה והעדה המותאמים לצרכיהם של אנשים עם מוגבלויות שכליות ונפשיות וקובע, בין השאר:

 • חקירת אנשים עם מוגבלות שכלית תיעשה בידי חוקר שעבר הכשרה מיוחדת לחקירת אנשים עם מוגבלות שכלי.
 • לרוב, חקירת האדם עם המוגבלות על-ידי חוקר מיוחד תיעשה בידיעת האפוטרופוס שלו.
 • חקירת אנשים עם מוגבלות שכלית ונפשית תתועד ככל האפשר, בתיעוד חזותי (וידאו), תיעוד קולי ותיעוד בכתב.
 • במקרים בהם אדם אינו מסוגל למסור עדות בבית משפט עקב מוגבלותו, או עלול להיפגע בעקבותיה, קלטת החקירה תשמש כעדות.
 • ייעשו התאמות שונות כדי להקל על מתן העדות, כגון: שימוש בתקשורת תומכת וחליפית, עדות שלא בנוכחות הנאשם, עדות בלשכת השופט או כשהשופט ועורכי הדין אינם בלבוש פורמלי, ואי אזהרה לגבי אמירת האמת במקרים בהם בית המשפט מגיע למסקנה כי העד אינו מסוגל, בגלל מוגבלותו, להבין מהי החובה להגיד אמת.

קישור לחוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), תשס"ו – 2005 מאתר מאגר החקיקה הלאומי

קישור למידע רחב על חקירה ועדות של אנשים עם מוגבלות שכלית מאתר אקים

קישור למידע נוסף על חוק הליכי העדה וחקירה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית) מאתר כל זכות

מאמריםחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ״ב–2022
מאמריםחוק המועצה לגיל הרך, התשע״ז–2017
מאמריםחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998
 • מוגבלויות:

  אוטיזם, לקות נפשית, מוגבלות שכלית התפתחותית

 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע