מאגר הידע

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)
(תיקון מס' 10), התשע"ד–2013

עריכה: טובה אליאסף - מידענית, מנהלת ספרייה ומרכז הידע, בית איזי שפירא

2019

תיקון זה לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993 התקבל בכנסת ביום כ"ט בכסלו התשע"ד - 2 בדצמבר 2013.

ילדים עם צרכים מיוחדים נוטים לחלות יותר מילדים אחרים וכן הם נוטים להזדקק לשירותים וטיפולים רפואיים חד יומיים רבים או כאלה הנמשכים כמה שעות בלבד. בשל כך הרי שעיקר ההיעדרות של ההורה הינה היעדרות חד יומית, שאינה רציפה ולפיכך העובד אינו זכאי בגין היעדרות זו לתשלום דמי מחלה. היוצא מכך הוא שלמרות שבאופן תיאורטי, להורה יש זכאות לזקוף יותר ימי מחלה צבורים על חשבון צורכי ילדו עם מוגבלות, הרי שבפועל בשל אופי הצרכים של הילד הוא אינו יכול לממשם.

תיקון זה של החוק בא לשנות מצב לא תקין זה בכך שחישוב ימי המחלה יהיה על פי חצאי ימים דבר שיאפשר להורים לילדים עם צרכים מיוחדים ליהנות מחופשת דמי המחלה המגיעה להם. כמו כן נקבע כי תקופת המחלה הצבורה תהיה של יומיים וחצי לכל חודש עבודה, ותתאפשר זקיפת 18 ימים בשנה.

ההסדרים אלו ברובם חלו ממילא על העובדים בשירות המדינה ובשירות הציבורי ועל כן המדובר הוא בהשוואת תנאים של כלל המועסקים לאוכלוסייה זו.  

פורום הארגונים וההורים למען ילדים עם מוגבלויות, בריכוזה של עו"ד ולרי זילכה מבית איזי שפירא,  יזם והוביל את החוק.

 

קישור לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 10), התשע"ד–2013

קישור לדף מידע לציבור היעדרות מעבודה לצורך מתן סיוע אישי לילד עם מוגבלות מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

קישור מידע רחב על ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות מאתר כל זכות

מאמריםחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ״ב–2022
מאמריםחוק המועצה לגיל הרך, התשע״ז–2017
מאמריםחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - זכויות של משפחות להן ילד עם מוגבלות
  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע