מאגר הידע

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994

עריכה: טובה אליאסף - מידענית, מנהלת ספרייה ומרכז הידע, בית איזי שפירא

2019

כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותי בריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
החוק מגדיר את סל שירותי הבריאות להם זכאים כלל תושבי ישראל, וכן קובע את תעריפי דמי ביטוח הבריאות ומסדיר את גבייתם באמצעות המוסד לביטוח לאומי.
כל תושב זכאי להירשם כחבר בקופת חולים אחת לפי בחירתו, בלא תנאים או מגבלות המתייחסים לגילו או למצב בריאותו. כל תושב זכאי לקבל באמצעות קופת החולים שהוא חבר בה את מלוא השירותים הכלולים בסל שירותי הבריאות, והכול לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך פרק זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגוריו.

על פי סעיף 4 לתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ובכפוף לנוהל אישור מכשירי שיקום וניידות, משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שיקום וניידות לאנשים עם מוגבלות קבועה השוהים בקהילה ושאינם זכאים להשתתפות במימון המכשיר מגורם אחר (כגון משרד הביטחון או הביטוח הלאומי).
השירות ניתן לציבור באמצעות לשכות הבריאות - המחלקות למחלות ממושכות ושיקום.

זכאים למכשירי השיקום והניידות:

 • תושבים עם נכות קבועה השוהים בקהילה, ושאינם זכאים לשירותי בריאות מכוח חוק אחר.
 • תושבים עם נכות קבועה המאושפזים במוסדות סיעודיים, בתי חולים ומוסדות של משרד הרווחה, זכאים למכשירי הליכה ותותבת גפיים בלבד, וכן למערכות תקשורת תומכת וחלופית (תת"ח).

רשימת המכשירים שמשרד הבריאות משתתף במימונם:

מכשירי ניידות
(השתתפות המשרד היא 90% מן המחיר שנקבע על ידי משרד הבריאות)

 • כיסאות גלגלים ידניים
 • טיולונים
 • כיסאות גלגלים ממונעים
 • כיסאות גלגלים לשירותים
 • כריות מיוחדות לכיסאות גלגלים
 • אינסרטים (מערכות ישיבה) לכיסאות גלגלים
 • מיטות פאולר מלא + LOW-HI הידראוליות וחשמליות
 • מזרני אוויר חשמליים (סטנדרטיים) להפחתת הסיכון להיווצרות פצעי לחץ
 • מנופים ביתיים – חשמליים והידראוליים
 • הליכונים: הליכון אחורי/רולטור/אמות
 • קביים קנדיות
 • זחלילים / מעלי מדרגות ניידים - במקרים חריגים
 • עמידונים - לילדים ונוער עד גיל 21

מכשירי שיקום
(השתתפות המשרד היא 75% מן המחיר שנקבע על ידי משרד הבריאות)
            עבור ילדים עד גיל 18:

 • מכשירי שמיעה לילדים ונוער
 • מכשירי עזר לראייה:

   משקפיים טלסקופיות ומיקרוסקופיות   

   עדשות מגע מיוחדות לילדים שאינם יכולים להרכיב משקפים

            עבור כלל האוכלוסייה:

 • תותבות שד וחזייה ראשונה
 • תותבות עיניים ותותבות (עדשות) סקלראליות
 • תותבות חיצוניות כגון אף, אוזן וכו'
 • תקשורת תומכת וחלופית (תת"ח)
  מכשירים הניתנים רק לאוכלוסייה הפטורה מהשתתפות עצמית:

  הליכונים רגילים, מקלות הליכה לסוגיהם, כריות ספוג לכיסאות גלגלים,
  מזרני ספוג סטנדרטיים ("תבניות ביצים").

אוכלוסייה הפטורה מהשתתפות עצמית:

 • מקבלי גמלת זקנה המקבלים גם הבטחת הכנסה
 • מקבלי גמלת שארים המקבלים גם השלמת הכנסה
 • מקבלי גמלת נכות מלאה (ליחיד)
 • מקבלי גמלת נכות מלאה הזכאים גם לתוספת משפחה
 • מקבלי גמלת השלמת הכנסה
 • חסידי אומות עולם
 • ילדים עד גיל 18(פטורים מהשתתפות עצמית במכשירי ניידות בלבד)
 • ילדים עד גיל 21 - לגבי עמידונים
 • תושבים אשר הכנסות הנטו של משפחתם אינן עולות על גובה קצבת זקנה עם השלמת

  הכנסה - מבקשים העונים לסעיף זה ידרשו להציג אישורי הכנסה (3 תלושי משכורת של שני בני הזוג בשלושת החודשים האחרונים).

 

קישור למידע רחב באתר משרד הבריאות

קישור ליחידה ארצית למכשירי שיקום וניידות באתר משרד הבריאות

קישור לעלון מידע של משרד הבריאות בנושא מכשירי שיקום וניידות

קישור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994

קישור למידע נוסף בחוברת "ביטוח רפואי ושירותי בריאות לאוכלוסיות בעלות מעמד מיוחד:
חוברת מידע לציבור הרחב, משרד הבריאות, דצמבר, 2012

 

שירותי התפתחות הילד לילדים עם בעיות התפתחותיות ורפואיות

ילדים עם מוגבלויות זקוקים למגוון רחב של שירותים, הכוללים טיפולים רפואיים ושירותים התפתחותיים ושיקומיים. הן חוק החינוך המיוחד והן חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, התייחסו באופן מפורט לצרכים של ילדים אלה וקבעו סל שירותים מוגדר, שלו הם זכאים.

כל אחד מהחוקים הנ"ל, מתווסף לאחר, והילד זכאי לקבל את סל השירותים שהוגדר בכל אחד מהחוקים, בהתאם למצבו הרפואי. הזכאות לקבלת טיפולים בתחום התפתחות הילד בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי אינה מותנית או תלויה בטיפולים שמקבל הילד במסגרת חוק החינוך המיוחד.
סל השירותים בתחום התפתחות הילד, מיועד הן לילדים הכלולים בחינוך המיוחד והן לילדים עם בעיות התפתחותיות, השוהים במסגרות חינוך רגילות. ילד השוהה במעון יום שיקומי זכאי לקבל טיפולים פרא רפואיים במסגרת המעון.
שירותי אבחון וטיפול יינתנו רק לפי אישור שניתן מטעם קופת חולים, בידי רופא מומחה בנוירולוגית ילדים או רופא ילדים מומחה בעל ניסיון בתחום התפתחות הילד.
סל השירותים ניתן, במסגרת קופות החולים והמכונים הקשורים עמן בהסכם. ילד המקבל שירותים אלו במעון יום שיקומי או בגן טיפולי, לא יקבל בנוסף את השירותים האמורים לעיל גם במסגרת קופת החולים.
טיפולי התפתחות הילד ניתנים על ידי צוות רב מקצועי בהתאם לצורך: נוירולוג ילדים או רופא ילדים מומחה להתפתחות הילד, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, עובד סוציאלי, קלינאי תקשורת ומרפא בעיסוק.

זכאים לטיפולים:

 • ילדים עד גיל 9 זכאים לאבחון ולטיפול על ידי צוות רב מקצועי.
 • ילדים עם נכות התפתחותית סומטית זכאים לטיפולים פרא רפואיים עד גיל 18, בהתאם לצורך וללא הגבלה.
 • ילדים על הספקטרום האוטיסטי זכאים לטיפולים פרא רפואיים מגיל האבחון ועד גיל 18.
  על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, (תיקון מס' 43) התשס"ט-2008
 • ילדים עד גיל 6 זכאים לטיפול בהפרעת קשב וריכוז  (ADHD).
 • ילד שאין לו נכות התפתחותית סומטית, אך סובל מבעיה התפתחותית מורכבת (ילד עם ליקוי ביותר מתחום אחד מתחומי התפתחות הילד) יאובחן ויטופל במכון או יחידה המוכרים  על-ידי משרד הבריאות.
 • ילדים מגיל 9-4 שאין להם נכות התפתחותית סומטית או מורכבת יכולים לעבור אבחון על-ידי גורם רפואי מוסמך, גם לא במסגרת מכון או יחידה המוכרים על-ידי משרד הבריאות.
 • ילד הזקוק לטיפול בתחום התפתחות הילד בשל בעיות רפואיות נוספות, שאינן התפתחותיות, כגון: לאחר ניתוח, תאונה וכדומה, יקבל אותו בהתאם לצורך הרפואי בשירותים אלו, וללא  תלות בזכאותו לסל השירותים ההתפתחותי.
 • ילדים עם הפרעה בשטף הדיבור (גמגום).

משרד הבריאות משתתף במימונם של מכשירי שיקום וניידות שונים.

ילדים עד גיל 18 זכאים גם למכשירים הבאים:

(א) מכשירי שמיעה לילדים ונוער

(ב) מכשירי עזר לראייה:

 • משקפיים טלסקופיות ומיקרוסקופיות
 • עדשות מגע מיוחדות לילדים שאינם יכולים להרכיב משקפים
  (ג) עמידונים לילדים ונוער עד גיל 2

 

ילדים עד גיל 18 פטורים מהשתתפות עצמי במכשירי ניידות בלבד.

ילדים עד גיל 21 פטורים מהשתתפות עצמית עבור עמידונים.

 

קישור למידע נוסף באתר משרד הבריאות

קישור למידע נוסף בחוברת "ביטוח רפואי ושירותי בריאות לאוכלוסיות בעלות מעמד מיוחד:
חוברת מידע לציבור הרחב, משרד הבריאות, דצמבר, 2012

קישור למידע נוסף באתר אביליקו

קישור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994 מאתר משרד הבריאות

קישור לחוק חינוך מיוחד מאתר ספר החוקים הפתוח

מאמריםחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ״ב–2022
מאמריםחוק המועצה לגיל הרך, התשע״ז–2017
מאמריםחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה
  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע