מאגר הידע

הנגשת השירות הרפואי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

ד"ר דליה נסים - מנהלת פיתוח מקצועי, מכון טראמפ, בית איזי שפירא

2022

המאמר התפרסם בספר מוגבלות שכלית התפתחותית - הגדרה, אטיולוגיה, סיווג ודרכי אבחון בעריכת מיכל אל-יגון ומלכה מרגליתבהוצאת קרן שלם והוצאת רותם.

נסים, ד. (2022). הנגשת השירות הרפואי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. בתוך מ. אל-יגון ומ. מרגלית (עורכות), מוגבלות שכלית התפתחותית - הגדרה, אטיולוגיה, סיווג ודרכי אבחון (322-299). רותם.

"פרק זה פותח בסקירה קצרה של נושא נגישות השירות ועקרונותיו. בהמשך, מובאת סקירה להכרות עם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית )מש"ה( ובעיקר, תמונת המצב שלהם כמקבלי שירות רפואי: מה הם החסמים העומדים בפניהם וכן בפני צוותי הבריאות, וזאת, על מנת להבין את הסיבות להיווצרותם ולהציע התאמות ואמצעים להסרתם. ההתערבות המוצעת בהמשך כוללת שלושה מרכיבים: הכשרות והדרכות לצוותי בריאות, תכנים מתאימים להכשרות ופיתוח פעולות לקידום בריאות בקרב מקבלי השירות. חלקו המסיים של הפרק יתאר בקצרה פרויקט, אשר פותח במכון טראמפ בבית איזי שפירא, בתמיכת קרן עזריאלי, ומטרתו היא צמצום הפערים והסרת חסמים במפגש בין אנשים עם מש"ה והצוותים במסגרות הבריאות – על מנת להנגיש את השירות הרפואי בצורה מיטבית. הפרויקט לווה במחקר הערכה שממצאיו יפורטו אף הם." (מתוך תקציר המאמר).

 

לקריאת המאמר באתר קרן שלם לחץ על הדף

מאמריםשירות שווה = רפואה בגובה העיניים
נגישות השירות הרפואי לאנשים עם מוגבלות שאינה נראית
מאמריםהזכות לרפואה שווה
מאמריםמהפכת השירות הרפואי של בית איזי שפירא:
רפואה שוויונית בגובה העיניים – מאמר דעה
 • מוגבלויות:

  מוגבלות שכלית התפתחותית

 • נושאים:

  נגישות והתאמת הסביבה - הנגשה והתאמת הסביבה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע