מאגר הידע

 

מחקר משלב

 • עורך: ד”ר בנימין הוזמי
  גיליון 30, הגיליון האחרון של כתב העת “שיקום” היוצא לאור עם סיום פעילותה של עמותת “חומש”.
  הגיליון מוקדש לנושא: מוגבלות ומחקר משלב: ממחקר ”על” למחקר ”עם”.

 • ד”ר דנה רוט – מנהלת מחלקת מחקר והערכה, בית איזי שפירא
  המאמר מבוסס על הרצאה שנישאה בכנס “שותפות לקוחות בשיפור השירותים החברתיים” של מכון ברוקדייל, והוא מתאר ומדגים את גישת המחקר המשתף בתחום המוגבלות. 

 • ד”ר דנה רוט – בית איזי שפירא, ישראל
  ד”ר רוט מתארת מחקר שהתבצע בגישת מחקר פעולה משתף, ומטרתו הייתה לבחון את המושגים של עצמאות ותלות בקרב בוגרים עם לקויות למידה מורכבות ולבדוק
  האם קיים קשר בינם לבין שלושה תחומים: יחסים, יוזמה וחשיבה ובין תפיסות של ערך עצמי ואיכות חיים. 

  ההרצאה נישאה בכנס הבינלאומי השישי של בית איזי שפירא בתחום המוגבלויות: “אחדות ושונות – הלכה למעשה” – 2015 

 • קלי ג’ונסון, ג’ראלד מינו, רוב הופקינס
  מאמר זה סוקר כיצד קבוצת מסנגרים עצמיים עם מוגבלות שכלית התפתחותית באירלנד היו מעורבים במחקר על נושאים חשובים בחייהם, מה הייתה משמעות המחקר עבורם וכיצד התפתח המחקר.  

 • ד”ר דנה רוט – מנהלת יחידת המחקר, בית איזי שפירא
  ד”ר בנימין הוזמי – מנהל אקדמי, בית איזי שפירא

  מאמר זה עוקב אחר איכות חייהם של דיירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בארגון המפעיל עבורם שירותי דיור, תעסוקה ופנאי וזאת תוך שיתוף נציגי הנחקרים בבדיקה, במיקוד, בהתאמת כלי ההערכה ולגיבוש ההמלצות היישומיות לשיפור איכות חייהם.

 • ד”ר בנימין הוזמי – מנהל אקדמי, בית איזי שפירא
  ד”ר דנה רוט – מנהלת יחידת המחקר, בית איזי שפירא

  במאמר תקציר של מחקר שבחן מהם הגורמים הקשורים לקבלתו או דחייתו של אדם על ידי זולתו ועמד על ההבדלים בתפיסתן של קבוצות של אנשים עם צרכים מיוחדים בהשוואה לקבוצות של אנשים שאינם כאלה בהתייחס לקבלה ודחייה חברתית.  

 • ד”ר דנה רוט – מנהלת מחלקת מחקר והערכה, בית איזי שפירא
  מחקר פעולה משתף רואה את משתתפי המחקר (מושאי המחקר) כבעלי קול, ידע וניסיון חיים הלוקחים חלק פעיל במחקר. מחקר כזה מאפשר לאנשים מוחלשים – ה”נחקרים” –  לקחת חלק פעיל כחוקרים בהליך המחקר על כל שלביו ותוצאותיו ולהביא את קולם לקדמת הבמה הציבורית. המאמר מתאר את גישת מחקר הפעולה המשתף ואת עקרונותיו, ודן ביישום הגישה בקבוצה בה חברים אנשים עם לקויות למידה, הסתגלות ותפקוד.

רוצים לדעת על מחקרים, הרצאות וסרטונים חדשים במאגר?
הרשמו ל"קול הידע" – מידעון משאבי הידע של בית איזי שפירא
 מאגר הידע