מאגר הידע

Claiming the Right to Make Decisions
תביעת הזכות לקבלת החלטות

יואב קריים - מנהל שותף, האשכול לשינוי חברתי, בית איזי שפירא

2017

הרצאתו של יואב קריים שנישאה באירוע צד, Article 12: Claiming the Right to Make Decisions, שנערך בוועידת המדינות החברות באמנה בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות באו"ם Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ב - 13 ביוני 2017.

בהרצאה מתואר תהליך העבודה שנעשה עם קבוצות הסינגור העצמי של אנשים עם מוגבלות שכלית, (קבוצות הסנגור של בית איזי שפירא ואלווין ישראל, בתמיכת קרן פדרציית לוס - אנג'לס וקרן משפחת רודרמן). התהליך הביא למעורבותה הפעילה של קבוצת המסנגרים הארצית בשינוי חוק האפוטרופסות ולתביעתם לריבונות על חייהם.

 

מאמריםחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס’ 11), התשע”ו-2016
מאמריםחוק שכר מינימום, התשמ”ז-1987
תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), תשס”ב-2002
ספרים וחוברותהדרך לתעסוקה…: חוברת מידע וזכויות בנושא תעסוקה לחרשים וכבדי שמיעה
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  קהילה וחברה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע