מאגר הידע

תחושת האוטונומיה האישית, ההערכה העצמית והרווחה האישית בקרב אנשים עם צרכים מורכבים, כולל אנשים עם IDD בהשוואה לאנשים ללא מוגבלות: מחקר פעולה משתף - מצגת

ד"ר דנה רוט - מנהלת מחלקת מחקר והערכה, בית איזי שפירא
ד"ר אלה קורן - אוניברסיטת בר אילן

2018

המצגת הוצגה ב:
IASSIDD 5th Europe Congress Diversity & Belonging  Celebrating Difference July 2018 Athens, Greece

 

מטרה: מטרת מחקר זה הייתה לחקור האם ישנם הבדלים בתחושת האוטונומיה האישית (PA), הערכה עצמית (SE) ורווחה אישית (PWB) בקרב אנשים עם צרכים מורכבים, כולל אנשים עם IDD (DD), ואנשים ללא מוגבלות (WOD).

שיטה: אנשים עם DD  יזמו מחקר זה בשל התמודדויותיהם עם נותני שירות ועם משפחותיהם ש"מנהלים את חייהם". הם היו חברים בצוות המחקר. המשתתפים במחקר זה היו 96 אנשים עם DD ו-96 אנשים WOD שענו על שאלונים. שתי הקבוצות הותאמו לפי מאפיינים סוציו-דמוגרפיים.

תוצאות: התוצאות הצביעו על כך שאנשים עם WOD דירגו גבוה יותר באופן משמעותי בהשוואה לאנשים עם DD ב-SE ובשני תחומים של PA: מודעות עצמית והיכולת לנהל מצבים חדשים. המתאם החיובי הדומה היחיד שנמצא בשתי הקבוצות הוא בין SE ל-PWB. בקרב האנשים עם DD נמצאו מתאמים מתונים נוספים בין תחומים של PA ו-PWB.

מסקנה: המחקר מדגים את החשיבות של הערכה עצמית ובניית מיומנויות של אוטונומיה אישית להגברת PWB. יש לטפל בהשלכות המחקר על מערכות תמיכה שונות (מטפלים, משפחות ונותני שירותים) בעיקר לגבי אנשים עם DD.

 

 

מאמרים בשפה הערביתتوصيل الأخبار المريرة: بسطةُ بطاقات محادثة بلغة م
מסירת הבשורה המרה: כרטיסיות שיח בפישוט לשוני
מאמריםמסירת הבשורה המרה: כרטיסיות שיח בפישוט לשוני
וובינרים והרצאותتقديم الأخبار المريرة – فيديو تعليمي للمحترفين
מסירת בשורה מרה – סרטון הדרכה לאנשי מקצוע
 • מוגבלויות:

  לקויות למידה והסתגלות, מוגבלות שכלית התפתחותית

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע