מאגר הידע

הקול השקוף: נשים מדברות על מוגבלות ופמיניזם

עורכות: דליה זק"ש וחדוה אייל

2015

מטרת מחקר זה הייתה לזהות ולהבין את חוויותיהן ותפיסותיהן של המשתתפות במחקר כלפי נושאים הקשורים לחייהן כנשים עם/ללא מוגבלות. הוצגו בו ממצאים, איכותניים וכמותיים, העוסקים בבחינה של סוגיות הקשורות בנשים עם מוגבלות בראייה פמיניסטית.

שתי מסקנות משותפות לניתוח של הממצאים הן האיכותניים והן הכמותיים: האחת היא שקשייהן של נשים עם מוגבלות בישראל נובעים מהדרה חברתית, מהפליה ומעמדות סטריאוטיפיות שליליות. והשנייה, הנובעת מהראשונה, היא שיש להתייחס לפן המגדרי בעת בחינה של סוגיות הקשורות במוגבלות, ושלפיכך השיח הפמיניסטי בארץ חייב להכליל בתוכו את קולותיהן של נשים עם מוגבלות.

בדו"ח המחקר שלושה פרקים הדנים בנושאים שונים הקשורים לפמיניזם ומוגבלות:
פרק ראשון: מחקר איכותני - אורנה רוּנִי, אסנת יחזקאל־להט, דליה זק"ש, חדוה אייל ומיקי פרי
פרק שני: מחקר כמותי: מדד הביטחון של נשים - איריס זמיר ואסיה איסטושינה
פרק שלישי: דיון וסיכום

לקריאת המאמרים מאתר אשה לאשה - מרכז פמיניסטי חיפה לחץ על התמונה

 

להאזנה וצפייה בהרצאתן של אורנה רוני ומיקי פרי שנישאה בכנס הבינלאומי השישי של בית איזי שפירא - לחץ כאן

לקריאת תמלול ההרצאה - לחץ כאן

 

וובינרים והרצאותנשים עם מוגבלות ומערכת הבריאות: אתגרים, חסמים ופתרונות
מהתקשורתכשהסטיגמה מגיעה מהרופא: נשים עם מוגבלויות טוענות לאפליה במערכת הבריאות
מאמריםמפגש נשים עם מוגבלות עם מערכת הבריאות בישראל: דו”ח מחקר
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  קהילה וחברה - נשים ומוגבלות

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע