מאגר הידע

טופס בקשה לעזרה משפטית בשפה פשוטה

עו"ד ד"ר מיטל סגל-רייך - ממונה ארצית - ייצוג זקנים, משרד המשפטים
עו"ד גלעד סממה - הממונה על האגף לסיוע משפטי, משרד המשפטים
עו"ד נועה ביתן - סנגור משפטי, הנגשה ומרכז מידע, אקים ישראל

2016

נגישות לשירותים משפטיים חיונית לכל אדם לשם מימוש זכויותיו, ובין היתר זכותו היסודית לגישה לערכאות ולמשפט צדק.

"טופס הבקשה לסיוע משפטי" באגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים כולל רשימת שאלות שמבקש הסיוע משיב עליהן לשם בחינת פנייתו ולצורך מתן מענה מדויק לעניין המשפטי שלשמו פנה. בין יתר השאלות, מתבקש מידע כללי ביחס לאדם, פרטים אישיים, מצב משפחתי, מצב כלכלי והן לעניין המשפטי המצריך סיוע, ייעוץ וייצוג משפטי באמצעות עורכי הדין באגף. מבקשי הסיוע המשפטי ממלאים את הפרטים ומעבירים למזכירות האגף במחוז מגוריהם. בהמשך לכך נשלחת אליהם הודעה ביחס לקיום פגישה עם עורכי דין לפי העניין לבירור בקשתם ולשם תחילת הטיפול המשפטי, הכל בהתאם לחוק ולתקנות בעניין זה.  

מטרת הטופס המונגש היא לקדם ולחזק את האפשרות של אנשים עם מוגבלות שכלית ושל אנשים עם ירידה קוגניטיבית, כמו גם של אנשים נוספים עם לקויות למידה, ירידה כללית ביכולות עקב מחלה או תאונה, ושל קבוצות כמו עולים חדשים ועוד, לפנות לאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים על מנת להיות מיוצגים בהליכים משפטיים. זאת, מבלי שמלים והתנסחות, כמו גם גרפיקה ומבנה סטנדרטי של טופס "ממסדי" יהוו חסם בדרכם. ההתאמות שבוצעו בטופס מאפשרות לממש ביתר קלות את הזכות לקבלת שירותים משפטיים ולמיצוי זכויות, והופכות אותה לבת השגה ולפשוטה יותר.

תהליך הפישוט הלשוני באמצעות המכון להנגשה קוגניטיבית של אקים כלל כתיבת הסבר פשוט על הטופס כמסמך מקדים לטופס עצמו, ועריכת הטופס הן תוך פישוט השפה והן על-ידי הוספת סמלול (סמלים פשוטים ומקובלים) למידע הכתוב.

הטופס הפשוט נותן ביטוי של ממש למצוות הסעיף, ומהווה דוגמה למימוש זכויות, תוך הקפדה על כבוד האדם וזאת בביצוע התאמות נדרשות. ככל הידוע, זו הפעם הראשונה שנערך בישראל פישוט לשוני מקצועי בטופס לקבלת שירות ציבורי, וכל שכן לקבלת שירות משפטי ציבורי, תוך יצירת התאמות במסמך לאנשים עם מוגבלות שכלית או עם ירידה קוגניטיבית.

האיגרת והחוברת מתפרסמות באדיבות האגף לסיוע משפטי, משרד המשפטים, ואקים, אגודה לאומית לקימום אנשים עם מוגבלות שכלית בישראל (ע"ר) שיזמו וביצעו את הנגשת הטופס.

איגרת המסבירה את מהלך היזמה והביצוע של הנגשת הטופס:
"הנגשה והתאמות על-ידי פישוט לשוני של טופס הבקשה לסיוע באמצעות מכון אקים להנגשה קוגניטיבית"  

לקריאת האיגרת לחץ על התמונה

pages-from-%d7%90%d7%99%d7%92%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a1-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%92%d7%a9-%d7%94%d7%90%d7%92%d7%a3-%d7%9c%d7%a1%d7%99%d7%95

לקריאת החוברת "טופס בקשה לעזרה משפטית בשפה פשוטה" לחץ על התמונה

pages-from-%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a1-%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%a4%d7%94-%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98%d7%94-pdf-3

 

פישוט לשוניחוברת בשפה פשוטה על קבלת החלטות נתמכת ותיקון חוק האפוטרופסות:
איך אפשר לעזור לך להחליט בעצמך על החיים שלך
 • מוגבלויות:

  מוגבלות שכלית התפתחותית

 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - זכויות בפישוט לשוני

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע