מאגר הידע

שירלי קני, ענבל וורטמן–שהם וד"ר שירי פרלמן–אבניאון: מודל אבני דרך – חקירת וגיבוש זהות ככלי לייצוג עצמי - מצגת

2015

תקציר ההרצאה:

ארנט, טבע את מושג הבגרות המתהווה ((Emerging Adulthood כשלב בין גיל ההתבגרות לבגרות. הבגרות המתהווה מאופיינת בחוסר יציבות בתחומים חשובים בחיים – לימודים, קריירה, אינטימיות וזוגיות והשקפות חיים, אל מול חשיבותה כתקופה של בחירות והחלטות חשובות לגבי העתיד של הפרט. אחת המשימות העיקריות בשלב התפתחותי זה הינה האקספלורציה – חקירה. חשיבות החקירה במרכזיותה לתהליך בו לומד הפרט על עצמו ועל סביבתו מתוך התנסויות בפועל ופעילות מחשבתית, ועיבוד של המידע שנאסף לכדי בניית ידע על העצמי. אופי החקירה ומטרתה שונה מזה שבגיל ההתבגרות. היא במהותה מוכוונת עתיד. צינמון, ריץ` וגרוס-ספקטור ) 2012 ( בחנו את מאפייני החקירה של בוגרים-צעירים במדינת ישראל. במסקנותיהם מציינים החוקרים כי "הממצאים לפיהם צעירים חוקרים יותר את התחומים בהם הם עוסקים מדגישים את החשיבות בעידוד צעירים להתנסות במגוון של עבודות ובתחומי לימוד בטרם יקבלו החלטות". בהמשך מצביעים על הצורך ביצירת אמצעי חקירה המאפשרים היוועצות ולמידה על העצמי וסביבתו, כמו קבוצות היוועצות של חברים, עמיתים, משפחה וכד`.
מודל מכינת אבני דרך בא לתת מענה לאקספלורציה וגיבוש הזהות לבוגרים צעירים בספקטרום האוטיסטי, תוך רגישות והכרה במאפיינים הייחודיים לאוטיזם: קושי ב- Theory of Mind קושי ב –  בעיבוד רגשי של חוויות לצורך יצירת זיכרונות אוטוביוגראפיים, קושי ב - Executive Functions ופערים בפרגמטיקה  של השפה. מאפיינים ייחודיים אלה בעלי השפעה על היכולת להבין ולקחת חלק בסיטואציות חברתיות פשוטות ומורכבות. ההשלכות אינן רק בהעדר והימנעות מהתנסויות תואמות גיל, אלא גם ביכולת לנתח, להבין ולהקנות משמעות לאותן התנסויות, משמעות החיונית לצורך הבניית העצמי. המכינה מספקת מודל המעודד חקירה, דרך התנסויות בחוויות ובסיטואציות ותיווך הזדמנויות, תוך תהייה וביקורת, הקניית משמעות וגיבוש זהות.

המצגת:

 

וובינרים והרצאותכינוס על גאווה ומוגבלות: פאנל מסכם
מאמרים בשפה הערביתأتسمَعُ صوتي؟ لا شيء حولنا بدوننا -من شعار إلى واقعٍ لصالح الأفراد ذوي الإعاقة العقليّة التطوُّريّة
התשמע קולי? שום דבר עלינו בלעדינו – מסיסמה למציאות עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
מאמריםייצוג עצמי בקרב תלמידי יסודי עם מוגבלויות מורכבות
 • מוגבלויות:

  אוטיזם

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע