מאגר הידע

הזדקנות ומוגבלות שכלית התפתחותית:
פיתוח והערכת תוכנית להנגשת הזיקנה וההזדקנות עבור מקבלי השירות, המשפחות וצוות המסגרת

ד"ר דליה נסים - מנהלת פיתוח מקצועי, מכון טראמפ, בית איזי שפירא
טליה אלג'ם - רכזת תכניות לימודים וקורסים, מכון טראמפ, בית איזי שפירא

2020

הפרויקט נעשה בשיתוף פעולה של משרד הרווחה - מנהל מוגבלויות, קרן שלם, מכון טראמפ - בית איזי שפירא, מעונות גל,
ואלווין ישראל.

התוכנית "הנגשת הזיקנה לאנשים עם מש"ה, לחברי הצוות ולבני המשפחה" בנויה על עקרונות התפיסה הדוגלת ב'שירות מכוון אדם', המתבססת על ההנחה, כי לכל אדם יש יכולת לעצב את חייו אם יינתנו לו ההזדמנות והתמיכה המתאימה, וכי האדם יכול לקבוע ולנתב את חייו על סמך עוצמותיו, יכולותיו, רשתות התמיכה שלו והעדפותיו. לצורך כך, על האדם להכיר את עצמו ואת רצונותיו ולהשמיע את קולו.
התוכנית המתוארת בחוברת עוסקת בפיתוח מודעות למאפיינים הייחודיים של תהליכי ההזדקנות של אנשים עם מש"ה בקרב מקבלי שירות, בני משפחה וחברי צוות; בפיתוח כלים להתמודדות עם תכנון העתיד ובהתמודדות רגשית עם השינויים והאובדנים בזיקנה. התוכנית מאפשרת לאנשים עם מש"ה להכיר יותר את עצמם, לפתח תפיסה עצמית חיובית, להגדיל את המיומנויות לפיתוח קשרים חברתיים, להשמיע את קולם ולהחליט עבור עצמם. במהלך התוכנית נבנה עם המשתתפים כלי להצגת תוכנית חיים אישית, המשקפת ומבטאת את  הדברים המשמעותיים עבור כל אחד ואחד ומהווה בסיס להמשך תכנון העתיד. המשמעות היא, שאנשים עם מוגבלות הופכים לשותפים פעילים בעיצוב חייהם ומקבלים במה להשמיע את קולם.
התוכנית המתוארת בחוברת מציעה כלים להבנה וליישום של שירות מכוון אדם כדרך לקידום הזדקנות מוצלחת בקרב אנשים עם מש"ה.

 

לקריאת החוברת לחץ על הדף

קישורים לחומרים שפותחו במסגרת התכנית :

כלי הדרכה – מעגל תכנית אישית

כלי הדרכה – סרגל העשורים

כלי הדרכה – קלפי תמונות

 

לצפייה במצגת - הזדקנות ומוגבלות שכלית התפתחותית – לחץ על התמונה

 

התדריך וכל חומרי העזר תורגמו לשפה הערבית
קישור לתדריך וחומרי העזר בשפה הערבית באתר קרן שלם

 

מהתקשורתאנשים עם מוגבלות שכלית מזדקנים ללא כלים מתאימים – ויש להכין אותם מבעוד מועד
מאמריםפיתוח תכנית להנגשת הזיקנה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
ספרים וחוברותהזדקנות של אנשים עם מוגבלות שכלית – חוברת העשרה
 • מוגבלויות:

  מוגבלות שכלית התפתחותית

 • נושאים:

  משפחה ומעגל החיים - זיקנה מיוחדת

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע