Honey Logo
Honey Bee

רק טיפה אחת או שתיים
או יותר מזה...

בכל תרומה קטנה טמונה ברכה גדולה. לקראת ראש השנה
וחגי תשרי, אתם מוזמנים לתרום לילדים המתוקים של בית
איזי שפירא סל טיפולים מורחב ומותאם הנדרש להתקדמותם
והתפתחותם. טיפה אחת תעשה הבדל גדול.

כמה תרצו לתרום?

drop
drop
drop
drop