מאגר הידע

תפיסת בוגרים, שהינם אחאים לילדים עם צרכים מיוחדים, את הליווי והתמיכה שקיבלו והיו דרושים עבורם מצד בית הספר היסודי

נועה דינגוט ספקטור - סטודנטית, התכנית ללימודי תואר שני בייעוץ חינוכי, הפקולטה לחינוך בית הספר לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל

2017

דינגוט ספקטור, נ. (2017). תפיסת בוגרים, שהינם אחאים לילדים עם צרכים מיוחדים, את הליווי והתמיכה שקיבלו והיו דרושים עבורם מצד בית הספר היסודי. פרויקט גמר יישומי. המכללה האקדמית בית ברל: בית ברל.

פרויקט גמר יישומי שנכתב על ידי נועה דינגוט ספקטור, בהנחיית ד"ר טלי היוש, כחלק מהחובות בתכנית ללימודי תואר שני בייעוץ חינוכי, התכנית ללימודי תואר שני בייעוץ חינוכי בית הספר לחינוך הפקולטה לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל.

 

עבודה זו באה לבחון את תפיסותיהם של בוגרים, שהינם אחאים לילדים עם צרכים מיוחדים את הליווי והתמיכה שקיבלו והיו דרושים עבורם מצד בית הספר היסודי, תוך הסתמכות על שיטת המחקר האיכותנית.

ראיונות עומק חצי מובנים עם שבעה אחאים בני 23 ומעלה נערכו על מנת לשפוך אור על חוויית האחאות בבית הספר היסודי לתפיסתם. בנוסף נערך ראיון פתוח עם עובדת סוציאלית העוסקת בנושא, שכתבה תכנית ליווי לאחאים לילדים עם צרכים מיוחדים הלומדים במסגרות חינוך מיוחד. כמו כן נערכה תצפית על אח צעיר בכיתה א', ועל אחיו שמאובחן על הרצף האוטיסטי ולומד בכיתה ב' תקשורתית באותו בית הספר.

ממצאי המחקר מראים שחוויית האחאות בילדות היא קשה ומורכבת. לצד זיכרונות של הגנה על האח עם הצרכים המיוחדים ודאגה לו, עולים זיכרונות של ניסיונות הימנעות והתבדלות ממנו. אמביוולנטיות זו ביחס לאח עוררה גם בילדות וגם בבגרות תחושות אשם ובושה קשות אצל האחאים, שלא קיבלו כל ליווי או תמיכה מצד בית הספר בנושא. עוצמת החוויות ומורכבות התחושות קשורה גם לציפיות ההורים מן האחאים לשאת בנטל הדאגה לאח. המחקר מעלה כי הכוונת ההורים והארת מצב האחאים בפניהם יכולה להקל על אחאים צעירים ולהיטיב איתם. למרות הצורך בתמיכה וליווי, פרטני או קבוצתי, עולה מן המחקר ההכרח לבדוק כל מקרה לגופו ולוודא עם כל אח מה תפיסתו את מצבו והאם הוא בשל לקבלת תמיכה ומעוניין בה.

ממצאי המחקר מחדשים בכך שמוסיפים לספרות בנושא את התייחסותם של ילדים מסוימים למשפחתם כנורמטיבית, על אף נוכחות הילד עם הצרכים המיוחדים. התייחסות זו עשויה להגן על האח הצעיר מתחושות קשות, אך עלולה למנוע ממנו את ההבנה שזקוק לעזרה ובכך עלולה בדיעבד לגרום לעומס נפשי. זאת ועוד, מוסיפים הממצאים את נושא הדחקת חוויות הילדות, שמקשה על אחאים בוגרים לקיים קשר בונה ותומך עם אחיהם.

לבסוף מוצגת במחקר תכנית יישומית לביצוע הצוות הטיפולי בבתי ספר יסודיים, למיפוי האחאים ומתן תמיכה וליווי לאחאים המעוניינים בכך ולהוריהם.

 

לקריאת העבודה לחץ על התמונה

מאמריםאחים בלב ובנפש
מאמריםהכמיהה לנראות: נקודת המפגש של הפוטותרפיה עם חוויית האחאות במשפחות בהן ילד עם מוגבלות
מאמריםמרכזים למשפחות של ילדים ובני נוער עם מוגבלויות – מחקר הערכה
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  משפחה ומעגל החיים - אחאות

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע