מאגר הידע

קואליציית ארגונים לשם השפעה על חקיקה ויישום חקיקה

שוש קמינסקי - ממונה על החטיבה הקהילתית ופיתוח משאבי ידע, בית איזי שפירא
עו"ד עידית גודס-גרינבאום - מרכזת קואליציות ארגונים לקידום זכויות אנשים עם מוגבלות (לשעבר), בית איזי שפירא
ג'ין יודס - מנכ"לית, בית איזי שפירא

2006

קמינסקי, ש., ג'ודס, ג'. וגודס-גרינבאום, ע. (2006). קואליציית ארגונים לשם השפעה על חקיקה ויישום חקיקה. בתוך: חובב, מ. וגיטלמן, פ. (עורכים). מבידול לשילוב: התמודדות עם מוגבלויות בקהילה (עמ' 361-395) .ירושלים: הוצאת כרמל

הרצאות מוקלטותהשתתפות פוליטית והכרה שווה בפני החוק
הרצאות מוקלטותכב’ השופטת דליה דורנר, שופטת בית המשפט העליון בדימוס: שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
הרצאות מוקלטותיום עיון: חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (1998) – הישגים, יעדים ואתגרים : דברי פתיחה
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  קהילה וחברה - מדיניות

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע