מאגר הידע

נשים מדברות על מוגבלות ופמיניזם

דליה זק"ש, אורנה רוּני, מיקי פרי, חדוה איל, אסנת יחזקאל-להט - אשה לאשה — מרכז פמיניסטי חיפה

2015

תקציר ההרצאה שנישאה בכנס הבינלאומי השישי של בית איזי שפירא.

רקע ומטרה
נשים עם מוגבלות חשופות לאפליה, בשל נכותן, המגדר והרקע האישי שלהן. ההרצאה הנוכחית
מבוססת על ניתוח מפגשים של קבוצת העצמה ועל מחקר שמטרתם הייתה לחשוף את קולותיהן של
נשים עם מוגבלות. נשים עם מוגבלות נעדרות מן המרחב הציבורי וקולן אינו נשמע הן בשיח של
א/נשים עם מוגבלות והן בשיח הפמיניסטי.
שיטה
המחקר שנערך היה מחקר פעולה איכותני תוך שימוש בגישה הפנומנולוגית. דהיינו שהמשתתפות
במחקר השתתפו בו על כל שלביו, מן ההחלטה על קיומו ומטרותיו ועד לניתוח הנתונים ופרשנותם.
ארבע-עשרה נשים עם וללא מוגבלות השתתפו במפגשים של קבוצת העצמה ורואיינו בראיונות
עומק.
תוצאות
מניתוח הראיונות עולות התפיסות של המשתתפות עם וללא מוגבלויות ביחס למוגבלות, פמיניזם
ותפישה עצמית, וכן של המושגים "עצמאות" ו"תלות", כמו גם מושגי זהות חברתיים-פוליטיים
ורשמים אישיים של הוויה נשית ותפישה של המוגבלות כחִסרון מול תפישתה כמקור למינוף
ולהעצמה. כמו כן, המשתתפות מעלות בראיונות את התובנות שלהן לגבי אפליה ומכאן צומח המושג
"שרשרת של אפליות" לעומת "כפל אפליות" כמושג המתאר את התפישות לגבי מצבן של נשים
ומוגבלויות. הקשר בין פמיניזם למוגבלות משמש כמסגרת קונספטואלית המעצבת את תפיסתן של
המשתתפות את מצבן של נשים עם וללא מוגבלות.
מסקנות
נשים עם מוגבלות מופלות, מדוכאות, נחשבות לפחותות-ערך והנן בלתי-נראות בחברה. לכן, הכרחי
הוא לקיים שיח של נשים עם וללא מוגבלויות, המקשרות את חוויות החיים שלהן לתובנות רעיוניות
ולמבנים חברתיים. מן הנחוץ הוא לערוך מחקרים ודיונים נוספים – "שום דבר עלינו בלעדינו", מתוך
תפישה ביקורתית של מוגבלות, בראייה הדומה לזו הפמיניסטית – "האישי הוא פוליטי".

להאזנה וצפייה בהרצאה - לחץ כאן
לצפייה במצגת שליוותה את ההרצאה - לחץ כאן

לקריאת תמלול ההרצאה - לחץ כאן

לקריאת המחקר "הקול השקוף - נשים מדברות על מוגבלות ופמיניזם"
מאתר "אשה לאשה - מרכז פמיניסטי חיפה" - לחץ כאן

הרצאות מוקלטותנשים ונערות עם מוגבלות
מאמריםנשים עם מוגבלויות – תקיפה, פגיעה ואלימות מינית
מצגותשירות גניקולוגי מונגש לנשים עם מוגבלות – מצגת
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  קהילה וחברה - נשים ומוגבלות

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע