מאגר הידע

מחקר פעולה משתף: אנשים עם לקויות למידה, הסתגלות ותפקוד כחוקרים

ד"ר דנה רוט - מנהלת מחלקת מחקר והערכה, בית איזי שפירא

2009

רוט, ד. (2009). מחקר פעולה משתף: אנשים עם לקויות למידה, הסתגלות ותפקוד כחוקרים. סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב, 24 (1), 53-60.

על המאמר

המכון הבינלאומי ללימודי המשך בתחום הנכויות ההתפתחותיות ע"ש טראמפ, שבבית איזי שפירא, מפעיל בקמפוס של אוניברסיטת בר-אילן, את תוכנית האוניברסיטה המיוחדת - תוכנית אקדמית מיוחדת דו-שנתית עבור סטודנטים עם לקויות למידה, הסתגלות ותפקוד שחלקם עם רמת אינטליגנציה הנמוכה, לעיתים, מן הממוצע.

במסגרת התוכנית החלה לפעול קבוצה מחקרית המבוססת על גישת מחקר פעולה משתף (participatory action research). הקבוצה הנקראת קמ"ח (קבוצה מדעית חוקרת) מורכבת מבוגרי ובוגרות מחזורים שונים של האוניברסיטה המיוחדת.

רקע

מאז שנות ה-80 עם התחזקות המודל החברתי/קהילתי בתחום הנכויות, החל עידן חדש המאפשר לאנשים עם מוגבלות להשמיע את קולם; לתאר את ניסיון חייהם, לבקר את החברה, להביע את רצונותיהם השונים, ולדרוש מימוש של זכויותיהם.  

בעשור האחרון החלו להישמע קולות הטוענים כי מחקר צריך להתבצע עם אנשים עם מוגבלות ולא על אנשים עם מוגבלות. תומכי גישה זו טוענים כי המחקר המסורתי משרת, בדרך כלל, את האינטרסים של החוקרים ואנשי המקצוע ופחות את האינטרסים של אנשים עם מוגבלות. המודל המשתף נשען על תובנה כי הבנת סביבה מסוימת אפשרית באמצעות התבוננות דרך הפרספקטיבה של אלה שהינם חלק ממנה. הדגש הינו על החוויה הסובייקטיבית, וההתייחסות אל הנחקרים כאל בעלי ניסיון, עמדה ומחשבה.

מהו מודל מחקר פעולה משתף?

מחקר פעולה משתף רואה את משתתפי המחקר (מושאי המחקר) כבעלי קול, ידע וניסיון חיים הלוקחים חלק פעיל במחקר. מחקר כזה מאפשר לאנשים מוחלשים – ה"נחקרים" -  לקחת חלק פעיל כחוקרים בהליך המחקר על כל שלביו ותוצאותיו ולהביא את קולם לקדמת הבמה הציבורית. שותפות אנשים עם מוגבלות מתקיימת החל משלב התכנון דרך שלב הביצוע ועד להפצת המחקר, והיא תורמת לתקפות החברתית של הממצאים והמסקנות.

האפיונים המגדירים מחקר משתף הם:

 1. השותפים והחוקרים עוסקים באופן שווה בהליך המחקרי
 2. מתרחשת למידה הדדית
 3. המשתתפים עם המוגבלויות מועצמים דרך תהליך המחקר
 4. למשתתפים יכולת לקחת חלק בהחלטות המשפיעות ונוגעות לחייהם
 5. ישנו שיווי משקל בין המחקר המתבצע והפעולה המתבצעת כדי להתמודד עם שאלות המחקר ומסקנותיו.

תהליך הביצוע מחייב יישום של שלושה עקרונות עיקריים:

 • הבטחה של שיתוף אמיתי ושוויוני בקרב חברי הקבוצה בכל חלקי התהליך
 • הבנה וקבלה של ריבוי הדעות, הערכים והניסיונות שבתוך קבוצת העבודה
 • בעלות משותפת על כל התוצרים.

מערכת היחסים בין החוקר האקדמאי לבין החוקר העמית כרוכים בדילמות רבות וקשיים שונים. השותפות יכולה להיבחן בשלושה תהליכים עיקריים:

 1. שאלת המחקר מובאת בפני הקבוצה או נבחרת על ידה
 2. החוקרים והמשתתפים בעלי המוגבלויות עובדים יחד על כל שלבי המחקר
 3. ברית הנוצרת בין המשתתפים בעלי המוגבלות, החוקרים ואחרים עלולה לגרום לשינויים על בסיס ממצאי המחקר(ים) ומסקנותיהם.

דילמות וקשיים

 • מודל זה גוזל יותר זמן ומשאבים מאשר השיטות המסורתיות
 • המודל נוטל מהחוקר את השליטה המלאה על התהליך.
 • נדרשת סבלנות רבה לביצוע המחקר וחשיבה בלתי פוסקת על ההתאמות שיאפשרו הצלחה לכולם.
 • יש צורך בהשקעה מרובה בכל חבר בקבוצה, במהלך המפגשים וביניהם.
 • עלולה להיות פרשנות שונה של הממצאים בין אנשי המקצוע לבין בעלי המוגבלות.

קבוצת קמ"ח (קבוצה מדעית חוקרת)

מודל העבודה של קבוצת קמ"ח ,קבוצת המחקר שבבית איזי שפירא, עונה על הקריטריונים, כפי שתוארו לעיל, של מחקר פעולה משתף. חברי הקבוצה שותפים משלב בחירת נושא המחקר וגם להצגת ממצאי המחקר בכנסים.

לפרויקט מספר יעדים:

 1. הגברת הייצוג של אנשים עם מוגבלות
 2. הגברת האמון הבין-מקצועי והאישי
 3. הרחבת הידע והנגישות למידע בקרב אנשים עם מוגבלות
 4. פיתוח מנהיגות בקרבם של אנשים עם מוגבלות
 5. הגדלת האפשרות לפרויקטים נוספים מסוג זה
 6. המשך הפרויקט ומעקב אחר תוצריו יאפשרו לבחון את מימוש היעדים האלו.

הפרויקט המתואר במאמר מבטא את השליחות שרואה בית איזי שפירא בשינוי חברתי המאפשר השתתפות גבוהה יותר של אנשים עם מוגבלויות בחברה בכלל ובמרחב המקצועי בפרט.

לקריאת המאמר במלואו לחץ כאן

מחלקת המחקר וההערכה בבית איזי שפירא יוזמת ונענית לבקשות לביצוע מחקרים יישומיים והערכת תכניות ושירותים בתחום המוגבלות. ביצוע מחקר או הערכה תלוי בקריטריונים שונים.
המחלקה מובילה גישות משתפות בתהליך המחקר או הערכה הן עם אנשי מקצוע או אנשים עם מוגבלות, ובאופן ספציפי את גישת "מחקר פעולה משתף".
לפרטים נוספים וליצירת קשר – לחץ כאן

 

מאמריםשיקום: כתב העת של עמותת חומש
החטיבה השיקומית של העובדים הסוציאליים בישראל
גיליון 30
וובינרים והרצאותהקשר בין עצמאות, תלות, דימוי עצמי ואיכות חיים בקרב אנשים עם לקויות למידה מורכבות – מחקר משתף
מאמריםאיכות חיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית: יישום גישת “מחקר פעולה משתף”
 • מוגבלויות:

  לקויות למידה והסתגלות

 • נושאים:

  קהילה וחברה - מחקר משלב
  קהילה וחברה - שילוב והשתלבות

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע