מאגר הידע

חיבור אינטרסים לקידום התנדבות נוער

רמי סטויצקי - מרצה ויועץ בתחום ניהול מלכ"רים ועמותות

2017

המאמר הועלה למאגר הידע של בית איזי שפירא ביולי 2017 באדיבות המחבר.

בתי ספר רבים פועלים לטובת הקהילה ומפעילים תכניות שונות (מחויבות אישית, פרס הנוער הישראלי, דרך ארץ ועוד) שמטרתן הפעלת התלמידים בקהילה והטמעת ערך הנתינה לבני הנוער. המצב החברתי – כלכלי – ביטחוני כמו גם האווירה הציבורית מעודדת בתי ספר רבים לרצות ולהפעיל יותר ויותר תלמידים כמתנדבים הן במסגרת ארגוני התנדבות והן במסגרת הפעלה עצמית של התלמידים כמתנדבים. פעילות מסוג זה היא בעלת חשיבות מיוחדת בחברה הישראלית, הזרועה פערים חברתיים וכלכליים הולכים ומתרחבים ומורכבת ממגוון אוכלוסיות בעלות צרכים שונים ומשתנים. מהלך זה, שהינו מבורך לכל הדעות, מחייב את בית הספר להשקיע משאבים של זמן, ידע, כוח אדם ולעתים אף משאבים חומריים רבים.

בשנים האחרונות עובר תחום ההתנדבות תמורות רבות המשפיעות הן על התלמיד המתנדב והן על המערכת החינוכיות והארגונית המקדמות את התנדבות בני הנוער. אחת מהתמורות המשמעותיות ביותר המתרחשת ברחבי העולם הינה ההבנה שמתנדבים יוצרים חברה אזרחית פעילה שבה אזרחים ממלאים תפקיד משמעותי בעיצוב הקהילות בהן הם חיים והחברה בכללותה, וההבנה שהפעלה מוצלחת של תלמידים מתנדבים, כמו גם ניצול אפקטיבי יותר של המשאבים המושקעים, דורשים מיומנויות ניהול, הבנת רקע המתנדבים ומניעיהם התנדב, הבנת הארגונים הקולטים והמפעילים בני נוער כמתנדבים, ויכולת להוביל תהליך ארגוני תוך בית ספרי וחוץ בית ספרי שמטרתו הטמעת ערך הנתינה וההתנדבות והפיכתם למעשה יומיומי בקרב התלמידים, הצוות החינוכי והקהילה שסביב בית הספר.

התנדבות נוער, מעבר לתרומה לחברה, הינה פעילות המציעה לבני נוער ולצעירים חוויות חיוביות בתפקידים בעלי משמעות וחשיבות להתפתחותם האישית. היא מעניקה לבני הנוער אפשרות להפגין יוזמה, אחריות ועצמאות, וכן לבחון ולבטא את כישוריהם ואת הערכים בהם הם מאמינים. ההתנדבות מאפשרת להם למלא תפקיד חשוב בקהילה, בהדרכתם של בעלי מקצוע מנוסים בתחום, המסייעים להם להתמודד עם האתגרים החדשים מולם הם ניצבים. הזדמנויות מסוג זה חשובות במיוחד בגיל ההתבגרות, שמתארך יותר ויותר, שבו בני נוער וצעירים מתמודדים עם שאלות של דימוי עצמי, זהות, עצמאות וערך חברתי. מחקרים מוכיחים כי בני נוער וצעירים המעורבים בפעילות התנדבותית חווים את העולם והחברה כמקום שטוב לחיות בו, חווים חוויות אושר גדולות יותר ובעוצמות חזקות יותר, נתונים בסיכון פחות במידה משמעותית לצריכה של סמים או אלכוהול, למעורבות בפעילות עבריינית או לעזיבה של הלימודים. הוכח, כי בני נוער בסיכון הפועלים כמתנדבים ומונחים ע"י חונך, מפגינים חסינות רגשית גבוהה יותר והישגיהם בתחום החינוך וההצלחה הכלכלית גבוהים יותר משל אחרים. מכאן שיש לראות בפעילות ההתנדבותית אלטרנטיבה חיובית רבת עוצמה למגוון האלטרנטיבות המוצאות לבני הנוער והצעירים בימינו ולמגוון הפיתויים השליליים הרבים העומדים בפניהם והמובילים אותם לעיתים קרובות לאפיקים המצריכים טיפול יקר יותר הן בתחום הרגשי והן בתחום הכלכלי.

 

  התבגרות והתנדבות

סקירת הספרות, שמובאת בהמשך, מצביעה על כך שההתנדבות הינה תהליך המאופיין בפיתוח ובצמיחה של המתנדב, המסגרת בה הוא פועל, סביבתו הקרובה והרחוקה והחברה בכלל. מוקד הפעילות ההתנדבותית הינו הן ב"תוצר" והן בבני האדם המתנדבים השותפים לתהליך זה. ההתנדבות באה לקדם את המתנדב למלוא צמיחתו האישית כמו גם לפתח בו את מירב האחריות החברתית. ההתנדבות בגיל ההתבגרות נותנת למתבגר שדה לבחון ולהביא לידי ביטוי את ערכיו, נטיותיו ואת כישוריו האישיים והחברתיים. ההתנדבות, המונחת, מציבה בפני המתבגר מראה בה נבחנים עוצמותיו, חולשותיו ודרכי ההתמודדות שלו איתם, דרכי התמודדות שלו עם דילמות מוסריות וערכיות, יכולותיו החברתיות ומאפשרת לו לצמוח ממשברים וללמוד מהם על משברים עתידיים. ההתנדבות מציעה למתבגר התנסות מרטורית מגוונת בתפקידים משמעותיים וחשובים לחברה ולמתבגר המתנדב, אפשרות לגלות יוזמה ואחריות תוך מרחב לניסוי וטעייה, עצמאות מרובה וליווי ע"י מבוגרים מנוסים ואנשי מקצוע, ובכך עונה על צרכים שונים של המתבגר כגון: בדיקת ערכיו, התנסות במיומנויות חברתיות, אינטגרציה חברתית, לימוד נורמות, השגת מידע ומענה על צורכי החיפוש והחקר שלו, התנסות ופיתוח אוטונומיה והצגת מודלים, סמלים וערכים אשר ביכולתו להזדהות איתם. מהאמור לעיל ניתן לראות בברור שההתנדבות מסייעת בעיצוב זהותו העצמית של המתבגר ושהינה מוקד לפעילות ערכית וככלי לחינוך ערכי.

 

  חיבור אינטרסים לקידום התנדבות הנוער 

בישראל כמו בכל מדינה מתקדמת ומפותחת התגבשו ארבעה מגזרים המקיימים ביניהם מערכת של יחסי גומלין תמידיים  - המגזר העסקי, המגזר הציבורי ממשלתי, המגזר השלישי – הכולל ארגוני התנדבות ומתנדבים, ומגזר משקי הבית. חיבור בין אינטרסים המשותפים ומשיקים שלהם תוך התמקדות בחמישה סקטורים מרכזיים מתוכם – ארגוני מתנדבים, הממשלה, עסקים, החינוך והתקשורת שבידם ליצור סביבה שמבינה ומעריכה את - חשיבות ההתנדבות הנוער, למצוא דרכים חדשניות לעודד ולעזור לנערים להתנדב, לפתח את הידע, הכישורים והמבנים הארגוניים הדרושים לתמיכה בהתנדבות נוער ולהבטיח את המקורות הכלכליים והאנושיים הדרושים לניהול והפעלת נוער מתנדב, יהפכו את התנדבות הנוער למשאב מנוצל המשפיע על המבנה החברתי של מדינת ישראל .
ארגוני מתנדבים – מרוויחים מכך שבני נוער מתנדבים הם מקור חשוב של זמן, כשרון ואנרגיה שיכול לעזור לארגונים להשיג את משימותיהם ולהגשים את מטרותיהם. בני הנוער המתנדבים משלימים את עבודתם של העובדים בשכר, מגדילים את יכולותיהם של הארגונים, ויוצרים אנרגיות חדשות. ארגוני מתנדבים עוזרים לחיזוק התנדבות הנוער ע"י יצירת "סביבה ידידותית למתנדב" אשר מסייעת למתנדבים לבנות את הידע שלהם את כישוריהם, מאפשרת לעובדים בשכר ולמתנדבים לעבוד כשותפים, מפעילה בכבוד את בני הנוער המתנדבים תוך למידה מהמתנדבים וזאת במטרה לחזק את הארגון.
הממשלה – מרוויחה מהתנדבות הנוער באופן משמעותי בכך שבני הנוער המתנדבים הינם אזרחים מעורים יותר שמשתתפים בענייני הקהילה, דורשים פעולות אקטיביות יותר ועוזרים לממשלה במילוי תפקידה. כדי לתמוך ולקדם את ההתנדבות הנוער על הממשלה לעודד בני נוער להתנדב, להבטיח שהחוקים והמדיניות הממשלתית אינם יוצרים מכשולים להתנדבות נוער, להפעיל את בני הנוער המתנדבים בצורה חכמה ומקצועית בתכניות ממשלתיות, לספק תמיכה לארגוני התנדבות המפעילים בני נוער מתנדבים ולספק מימון לפיתוח גישות חדשניות לשימוש במתנדבים לצרכים בעלי עדיפות לאומית ומקומית.
עסקים – מרוויחים כאשר הם מאפשרים לעובדיהם להתנדב עם בני נוער מתנדבים, מכיוון שהתנדבות מפתחת את המיומנויות, הידע ויכולות המנהיגות של המתנדבים/עובדים. כאשר עסקים מעודדים את עובדיהם להתנדב הם מציגים את עצמם כמקום אטרקטיבי לעובדיהם בהווה ובעתיד ויוצרים מודלים להזדהות לבני הנוער. עידוד התנדבות נוער ע"י חברות עסקיות משפרת את תדמיתם הציבורית ועוזרים ליצור קהילות טובות יותר בשביל עסקיהם. פיתוח התנדבות נוער וקשר ישיר עם בני נוער מתנדבים ההינו משאב אסטרטגי שמסיע לחברות בקשר ישיר עם קהל יעד רחב בעל השפעה על סגנון הצריכה של משפחתו ובני גילו ובכך מאפשר לחברות להשיג את מטרותיהם העסקיות. כדי לתמוך בהתנדבות נוער על העסקים לספק מנהיגות – קרי מנהיגות ציבורית לארגוני התנדבות ומנהיגות לביצוע פרויקטים בתחום, כישורים – קרי שימוש בכישוריהם המגוונים של העובדים בליווי והדרכת בני נוער מתנדבים בפרויקטים השונים, אנרגיה, וכמובן מימון ומשאבים פיזיים.
החינוך – מרוויח מפני שההתנדבות הינה דרך אפקטיבית למתבגרים לפתח את הידע והמיומנויות שלהם. כאשר ההתנדבות מאורגנת היטב היא הופכת למקום לימוד ונותנת הזמנות למתבגרים לקבל ניסיון מעשי בתחום לימודיהם ובתחומי חיים רבים ומגוונים נוספים. מערכת החינוך יכולה לקדם התנדבות ע"י יצירת מודלים לחיקוי – קרי מורים ומחנכים מתנדבים, יצירת אוירה וסביבה מעודדת ותומכת, פיתוח מתמיד של גירויים חינוכיים – חברתיים לבני הנוער שידחפו אותם לעשייה חברתית. יצירת משימות התנדבות מגוונות לכלל הגילאים הנמצאים במערכת החינוך בהתאם לגיל התלמידים.
התקשורת – מרוויחה מפני שהתנדבות הנוער יוצרת סיפורים מעניינים. כיסוי סיפוריהם של מתנדבים ופעילותם מוכיחה את מחויבות התקשורת לקהילה ולקורה בה. התקשורת  הינה כלי רב עוצמה לקידום ההתנדבות, היא מסייעת ליצור אוירה ציבורית שמעודדת אנשים להתנדב ומספקת מידע שנותן לאנשים גישה להזדמנויות התנדבות.
ולא נשכח את הפילנתרופיה הפרטית היכולה לספק משאבים כספיים ואחרים כדי לתמוך בהתנדבות ולעודד את הפעלתה.


לסיכום, הניסיון המצטבר בארץ ובעולם כמו גם הספרות המחקרית, מצביעים על החשיבות והמשמעות של שיתוף פעולה בין חמשת הסקטורים כמרכזית בטיפוח וקידום ערכי ההתנדבות והעשייה ההתנדבותית בקרב בני נוער, בפיתוח הפעילות התנדבותית ככלי לפיתוח האישי ולהעצמה של מתבגרים, בהגדלת מספר בני הנוער המתנדבים ובהרחבת תחומי ההתנדבות ומספר הגופים המפעילים בני נוער מתנדבים, וזאת במטרה להפוך את הנתינה, היחס השווה וההולם לאחר כמו גם המעשה ההתנדבותי לבסיסים החברתיים עליהם מושתתת החברה.

המדריך השלם להתנדבות של בני נוער עם מוגבלות
מאמריםמתנדבים כמדריכי סיורים בבית איזי שפירא
מאמריםהתנדבות מתבגרים
 • נושאים:

  מגזר שלישי - התנדבות ושירות לאומי

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע