מאגר הידע

זכויות המשחק של ילדים עם מוגבלויות
הצהרת עמדה של ארגון IPA:
International Play Association

2015

ארגון המשחק הבינלאומי (IPA) מאמין כי צריך שתהיינה לכל ילד וילדה הזדמנויות שוות לנצל את זכותו או זכותה למשחק בחיי היום יום. לילדים עם מוגבלות יש את אותה הזכות כמו לכל ילד אחר לפנאי ולמרחב המספיקים למשחק חופשי, באופנים שנבחרו על ידם, וזאת ללא הגנות מוגזמות.

ילדים רבים עם מוגבלויות מתמודדים עם חסמים מרובים המגבילים את הזדמנויות המשחק שלהם בחיי היום. חסמים אלו כוללים פעילויות הנכפות על ידי מבוגרים, מתקנים וסביבות לא נגישות, גישות שליליות ומדיניות ותוכניות חברתיות לא נכונות המצמצמות את חייהם של ילדים מוגבלים.

ארגון המשחק הבינלאומי (IPA) מאמין כי על משפחות, מטפלים, אנשי מקצוע והרשויות להכיר בערך המשחק, הן כזכות העומדת בפני עצמה והן כאמצעי להתפתחות אופטימלית. כל ילד הוא אחר; על מנת לאפשר לכל ילד ליהנות מן הזכות למשחק, יש לנקוט באמצעים פרואקטיביים על מנת לסלק חסמים ולקדם נגישות, כגון:

 • העלאת מודעות בקרב מבוגרים וילדים
 • תמיכה וסיוע ההולמים את גיל הילד
 • סביבות, מתקנים ואמצעי תחבורה נגישים ומשלבים
 • מתן מידע, חינוך והכשרה התומכים בזכותם למשחק של ילדים.

ארגון המשחק הבינלאומי (IPA) תומך באופן מלא בתפיסת ועדת האו"ם לזכויות הילד כי משחק הינו מימד יסודי וחיוני של הנאות הילדות, כמו גם רכיב מהותי בהתפתחות הפיזית, החברתית, הקוגניטיבית, הרגשית והרוחנית. לכן, ארגון המשחק הבינלאומי (IPA) חותר להגן, לשמר ולקדם את זכותם של ילדים עם מוגבלויות למשחק כפי שהיא מוגדרת בסעיף 31 לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד. יש גם לשים לב לסעיף 23 ולסעיפים 7 ו - 30 של אמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות הממשיכים ומגדירים את זכותם של ילדים מוגבלים למשחק. ילדים אמרו כי חייהם יהיו מאושרים ובריאים יותר אם ממשלות תיקחנה ברצינות את זכותם של ילדים למשחק. ארגון המשחק הבינלאומי (IPA) תומך בתפיסה זו באופן מלא.

IPA, מאי 2015

תרגמה: שוש קמינסקי – ממונה על החטיבה הקהילתית ופיתוח משאבי ידע, בית איזי שפירא

למאמר המלא באתר IPA לחץ על התמונה

31

 

מידעהעצמה כלכלית של אנשים עם מוגבלות באמצעות הגנה סוציאלית מכלילה ואסטרטגיות לצמצום עוני
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - זכויות של אנשים עם מוגבלות

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע