מאגר הידע

הנגשה לשונית לאנשים עם מוגבלות שכלית:
חוברת הנחיות

ד"ר סיגל עוזיאל-קרל - מומחית בהנגשה לשונית, מכון המחקר למקצועות הבריאות והרפואה של הקריה האקדמית אונו
ד״ר מיכל טנא רינדה - מרפאה בעיסוק ומורשית נגישות השירות, מרצה בחוג לריפוי בעיסוק, הקריה האקדמית אונו, מנהלת התוכנית נגישות היא לא רק רמפה, ישראל מעבר למגבלות, ג'וינט ישראל, יועצת, נגישות עבור אנשים עם מוגבלות נפשית, המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית של אגודת עמי והקריה האקדמית אונו
ד״ר שירה ילון-חיימוביץ - מרפאה בעיסוק ומורשית נגישות השירות. דיקנית הסטודנטים וראש המרכז לאקדמיה שוויונית, הקריה האקדמית אונו, ראשת המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית של אגודת עמי והקריה האקדמית אונו

2011

בחוברת הנחיות להנגשה לשונית בפישוט לשוני ובסמלים, של מידע עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברמות תפקוד
בינוניות וגבוהות.
החוברת נכתבה כחלק מפרויקט לקידום נגישות של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה
והשירותים החברתיים.

 

לקריאת חוברת ההנחיות לחץ על התמונה

פישוט לשוניאנשים עם מוגבלות נוסעים בתחבורה הציבורית – חוברת בפישוט לשוני
 • מוגבלויות:

  מוגבלות שכלית התפתחותית

 • נושאים:

  נגישות והתאמת הסביבה - הנגשה קוגניטיבית - פישוט לשוני

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע