תרומה בכרטיס אשראי באמצעות דף מאובטח

בית איזי שפירא קיבל מעמד יועץ מיוחד למועצה הכלכלית-חברתית של האו"ם משנת 2012 וזכה בדרוג הגבוה ביותר במדד “מידות” - שיקוף ודרוג מלכ”רים.
תרומה מוכרת לפי סעיף 46 א’ לפקודת מס הכנסה.

סכום התרומה

 חד פעמי

 מספר תשלומים


הקדשת התרומה

תרומה לכבוד אירוע או אדם

 לא כן

פרטי התורמ/ת

שם פרטי:

שם משפחה:

תעודת זהות:

כתובת:

עיר:

מיקוד:

טלפון:

מייל:

ברצוני לקבל מידע ודיוורים נוספים מבית איזי שפירא

בתקנון אישור קריאה והסכמה לתכנים האמורים