חדש! קורס מתקדם למטפלים בגישת הסנוזלן

קורס מקוון למטפלי סנוזלן מנוסים המעוניינים להעמיק את הידע על סוגי הטיפולים והתאמתם לאוכלוסיות שונות

מבנה הקורס:

סה”כ 30 שעות אקדמיות, מהן 9 שעות מטלות ו 21 שעות מקוונות סינכרוניות.

מטרות:

העמקת הידע בנושא השימוש בסנוזלן עבור אוכלוסיות שונות
הרחבת השימוש בסנוזלן עבור סוגי טיפולים שונים
הבנת חשיבות תכנון ועיצוב החדר לאוכלוסיות מגוונת

דרישות הקורס:

נוכחות מלאה במפגשים (מותרת היעדרות של עד מפגש אחד)
המשתתפים מתחייבים להיות עם מצלמה פתוחה וללא פעילות אחרת בזמן המפגשים. משתתף שיהיה עם מצלמה סגורה או בזמן פעילות אחרת – הדבר ייחשב כהיעדרות, אלא אם קיבל אישור מראש מרכזת הקורס עקב סיבה מוצדקת.

חובת הצגה בשיעורים במהלך הקורס, בהתאם למטלה.

עלות הקורס: 1,390 ₪