פיתוח כישורים חברתיים באמצעות פעילות גופנית מותאמת בקבוצה – מודל עבודה

ייחודיות המרכז לתנועה וספורט בבית איזי שפירא – עבור ילדים

1. ילדים עם לקויות למידה ונכויות התפתחויות סובלים מבעיות חברתיות, מבדידות ודחיה. (שכטמן ,2010 עמ’ 18).

2. צורך חיוני אצל ילדים עם לקויות: פיתוח ושיפור מיומנויות וכישורים חברתיים.

3. מודל העבודה שפותח במרכז לתנועה וספורט מאפשר פיתוח כישורים חברתיים באמצעות פעילות גופנית מותאמת בקבוצה קטנה המשלבת שלושה תחומים: מוטורי, התנהגותי וחברתי. חיזוק תפקודים מוטוריים והתנהגותיים מביא בעקבות תיווך המדריך לשיפור בתפקוד חברתי במסוגלות להשתלב בפעילות נורמטיבית בקהילה. פעילות המדריך בתיווך היא קריטית.

4. פעילות גופנית בקבוצה מזמנת סיטואציות חברתיות דרכן הילד לומד ומתרגל מיומנויות חברתיות. אינטגרציה בין פעילות מוטורית, ניתוח התנהגות וסביבה חברתית מאפשרת שיפור בתפקוד החברתי של הילד. כמו כן ניתן להשיג באמצעות שילוב התחומים הטמעת הרגלים חדשים והתאמתם לסביבות חיים אחרות כמו בית, בית ספר וקבוצת השווים.

5. ההיצע הקיים בתחום תכניות הקושרות בין כישורים חברתיים ופעילות ספורט עבור ילדים עם לקויות אינו רחב דיו. בתכנית “אופק חדש” של משרד החינוך מתקיימת עבודה בקבוצות קטנות בספורט. על פי דיווחי מורים, בחלק גדול מהמקרים פעילות זו אינה מתועלת לשיפור כישורים חברתיים.

6. המענה שלנו: הקניית מיומנויות וכישורים חברתיים דרך ספורט במודל עבודה המיוחד שפיתחנו.