התחום ההתנהגותי

• עידוד בחירת גירויים עצמאית וקבלת החלטות עידוד יוזמה אישית של הילד.

• התמודדות עם אתגר גופני מוגדר, בתוך מגבלת זמן, ובקצב פעילות אישי.

• הקשבה להוראות וביצוע משימות בהתאם.

• מיקוד מחשבה לפני ביצוע גופני: תכנון תנועה וביצועה, ויסות כוח.

• פיתוח מודעות ליכולת האישית להתאפק ולעצור כשצריך, מיתון אימפולסיביות.

• תרגול התארגנות במעבריםבין פעילויות.

• התמודדות עם חוקים וגבולות.

• אימון ותרגול בהתמדה במשימה לאורך זמן.