הידרו-זן

בבית איזי שפירא הוקמה בריכה טיפולית בה יש התאמת גירויים בהתאם לצרכי המטופל. טיפול זה המכונה הידרו-זן, מהווה שילוב של טיפולי הידרותרפיה בבריכה מותאמת סנסורית על פי גישת הסנוזלן. בטיפולים אלו, הצורך התחושתי של המטופל מותאם על פי צרכיו וישנה הבחנה בין הגירויים השונים המשפיעים על מערך הטיפול:

• גירויים ויזואליים– התאמת צבע ועוצמת התאורה.

• גירויים קוליים (אודיטוריים)- התאמת סביבה מנוטרלת מרעשים, מוזיקה מעוררת או מרגיעה מעל ומתחת פני המים.

• גירויים תחושתיים– בקרת גירויים כ:ג’טים, מערבוליות ותנועות איטיות או מהירות לפי הצורך וצעצועי מים למיניהם.

גישה טיפולית זו מאפשרת למטופל לחוות את הטיפול ההידרותרפי כאשר הוא נמצא במצב אופטימאלי מבחינה סנסורית ורגשית, להיות פנוי ללמידה ועשייה וכך להתקדם בקלות רבה יותר לעבר המטרות הטיפוליות.

הצוות העובד בבריכת ההידרו-זן, קיבל הכשרה ייחודית ומקיפה בנושא האינטגרציה הסנסורית.

בשנים האחרונות אנו ערים ליותר ויותר התייחסות מחקרית וטיפולית ביחס ליכולת הוויסות החושי כאלמנט משפיע על תפקוד האדם. הוויסות החושי מוגדר כיכולת האדם לווסת ולארגן את הכמות, העוצמה וסוג התגובה לגירוי חושי, באופן מדורג ומותאם. תפקוד זה מאפשר לאדם להשיג ולשמור על טווח תפקוד אופטימאלי ולהסתגל לשינויים בחיי היומיום.