1234

ג’ין יודס – מנכ”לית

ג’ין יודס בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית מטעם אוניברסיטת בר אילן.

ג’ין התחילה את דרכה בתחום בשנת 1977 כעובדת סוציאלית-קהילתית בעיריית הרצליה.
בשנת 1981 התמנתה לתפקיד מנהלת המדור לעבודה קהילתית בעיריית הוד השרון.
עד מהרה החלה להרצות במכללת בית ברל ובאוניברסיטת בר אילן והובילה מרכזי למידה לסטודנטים לעבודה סוציאלית.
בשנת 1993 הגיעה ג’ין לבית איזי שפירא כסמנכ”לית מקצועית ומ”מ מנכ”לית. ג’ין הייתה אחראית על כל תחום השירותים הטיפוליים והקהילתיים הניתנים בבית איזי שפירא.
בשנת 2006, קיבלה לידיה את תפקיד המנכ”לית ובהובלתה הגיע הארגון לאבני דרך משמעותיים, ביניהם:
2011 – בית איזי שפירא קיבל את אות העמותה האפקטיבית מטעם ארגון מידות
2012 – בית איזי שפירא מונה כיועץ מיוחד לאו”ם בתחום הנכויות

ג’ין מאמינה בשינוי חברתי של יחס החברה לאדם השונה. היא מאמינה כי הבעיה המרכזית של אנשים עם מוגבלות אינה נעוצה אצל האדם עם הנכות או אצל משפחתו, אלא טמונה ביחס של החברה אל האנשים עם המוגבלות.
כדי לשפר את איכות חייהם של האנשים עם מוגבלות יש צורך בשינוי חברתי ובהנגשה פיזית וחברתית של הקהילה, כך שאדם עם מוגבלות יוכל להיות חלק מהקהילה בכל התחומים והמובנים.
על החברה חלה החובה להוריד את מחסומים ולתת לאדם עם מוגבלות להיות חלק ממנו כזכות ולא כחסד.