אורן סלע – סמנכ”ל לכספים ומינהל

1988F0_0200_0150_oren1993 אוניברסיטת בן גוריון, תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, התמחות בחשבונאות.

רואה חשבון משנת 1995.

19921999, עבודה במשרדי רואה חשבון וכרואה חשבון עצמאי

19992011  חשב ולאחר מכן מנהל כספים ומנהל בתנועה הרפורמית והארגונים הקשורים לה.

במקביל, החל מ – 1994 ועד 2006 – מרצה בחשבונאות וביקורת.

במקביל, החל מ – 2006 – בקר מבחני הנהלת החשבונות של משרד התעשיה והמסחר.