תרומה בכרטיס אשראי באמצעות דף מאובטח

בית איזי שפירא קיבל מעמד יועץ מיוחד למועצה הכלכלית-חברתית של האו"ם משנת 2012 וזכה בדרוג הגבוה ביותר במדד “מידות” - שיקוף ודרוג מלכ”רים.
תרומה מוכרת לפי סעיף 46 א’ לפקודת מס הכנסה.

סכום התרומה

 חד פעמי

 מספר תשלומים

 מדי חודש במשך חודשים

הקדשת התרומה

תרומה לכבוד אירוע או אדם

 לא כן

לכבוד :

סוג האירוע:

תאריך האירוע:

מסר אישי

נא לשלוח הודעה על התרומה אל-

כתובת אימייל

מייל:

כתובת דואר רגיל

שם פרטי :

שם משפחה :

כתובת דואר רגיל :

פרטי התורמ/ת

שם פרטי:

שם משפחה:

כתובת:

עיר:

מיקוד:

טלפון:

מייל:

ברצוני לקבל מידע ודיוורים נוספים מבית איזי שפירא

אישור קריאה והסכמה לתכנים האמורים בתקנון