פעילות במסגרת האו"ם

בספטמבר 2012 השתתפו ג'ין יודס, מנכ"לית בית איזי שפירא, ושוש קמינסקי, הממונה על פיתוח וניהול ידע, בכינוס החמישי של האו"ם בנושא האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. במהלך הכינוס פגשו ג'ין ושוש עמיתים ממדינות אחרות, כולל ממדינות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל, ויצרו קשרים עם ארגונים רבים מרחבי העולם.

ביולי 2013, הוזמנה ג'ין להציג בכינוס השישי של האמנה בפאנל בנושא שיקום בקהילה. ג'ין הציגה את התפיסה הייחודית של בית איזי שפירא, הרואה את החשיבות לא רק במתן טיפולים ושירותים איכותיים, אלא גם ביצירת שילוב אמתי בקהילה בכל תחומי החיים. היא נתנה את פארק חברים, הפארק הנגיש והמשלב ברעננה, כדוגמא ליישום תפיסה זו. ניתן לצפות בהצגתה בפאנל באתר האו"ם.