איך זה עובד?

עיגול לטובה מאפשרת לך לעגל את סכום הקניה לשקל הקרוב ולתרום במלואן את האגורות שיעוגלו לבית איזי שפירא.
סכום העיגול עומד בממוצע על 5 ₪ .

הכנסו לאתר עיגול לטובה ותרמו למען ילדי בית איזי שפירא.

בשבילכם זה כסף קטן בשבילנו זה המון.

גלוית מייל לחברות_הצטרפות copy-01