החלה ההרשמה לסמסטר אביב ולשנה"ל תשע"ח באוניברסיטה המשולבת, תכנית המיועדת לאפשר לבוגרים עם לקויות למידה מורכבות ואחרות ללמוד באקדמיה בקורסים מותאמים. באוניברסיטה מספר מסלולים ביניהם מסלול לצמיחה אישית עבור אנשים עם מוגבלויות, מסלולים משולבים, מסלול מחקר ומסלול ללימודי המשך. האוניברסיטה שמה דגש על ההתפתחות האישית של הסטודנט, הצמיחה והרצון להגשים. במובן זה האוניברסיטה נבדלת תכניות אחרות ללימודי המשך לבוגרים עם מוגבלות שכן לצד הקניית ידע – התכנית מכוונת לבניית זהות של מסוגלות בקרב הסטודנטים, לקידום איכות חיים ולתרגום הנלמד למיומנויות קיומיות.