בחודש מרץ בית איזי שפירא היה שותף לארגון כנס בדרום אפריקה בנושא זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות יחד עם ארגון Afrika Tikkun ו- Harvard Law School Project on Disabilities  . הכנס נועד לעורר השראה בקרב סקטור המוגבלויות וזכויות האדם במדינה על ידי הצגת שיטות עבודה לקידום שותפויות. הכנס הדגיש את החשיבות של שותפויות אלה ביצירת שינוי והפיכתה של החברה למכילה, לצודקת ולברת קיימא.
בכנס השתתפו: פרופ' מייקל שטיין, המוביל את ה- Harvard Law School Project in Disabilitiess ומומחה עולמי בתחום; ד"ר ג'ין אלפיק, המובילה פרויקט העצמה עבור משפחות של ילדים עם מוגבלויות בארגון Afrika Tikkun; והמנכ"לית ג'ין יודס, שהציגה את המודל של בית איזי שפירא ל- scaling up – כיצד ארגון קטן מרעננה הביא להשפעה נרחבת בישראל ומחוצה לה תוך שימוש בשותפויות עם מגזרים שונים.  שגריר ישראל בדרום אפריקה, ארתור לנק, נשא ברכות ונכחו עשרות אנשי מקצוע מהתחום.

YouTube Preview Image