בית איזי שפירא פועל לשינוי באיכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם

הארגון מציין 37 שנות שינוי חברתי והשפעה על חייהם של כ-58,000 אנשים מדי שנה בארץ ובחו"ל.

הארגון נוסד לזכרו של איזי שפירא ז"ל ובהמשך לדרכו ולפילוסופית החיים שלו כי "לכל אדם הזכות לחיות בכבוד ובהתאם למלוא יכולותיו".

פעילות הארגון צומחת משלושה יסודות:

• מרכז איזי שפירא, שרותים חינוכיים טיפוליים.

• החטיבה הקהילתית, שינוי חברתי וקידום מודעות בקהילה.

• מכון טראמפ, פיתוח, מחקר והכשרה.

החזוןלפעול ליצירתו של שינוי חברתי על ידי מימוש החזון כי כל אדם עם מוגבלות יהיה אזרח שווה זכויות, מעורב ופעיל בחיי הקהילה.

הייעוד: ליזום, להוביל ולרתום שותפים לדרך, אנשים עם מוגבלויות ובני משפחה, שותפים מקצועיים ושותפים קהילתיים, לקידום זכויותיהם ואיכות חיים של אנשים עם מוגבלויות ומשפחותיהם.

האמצעי: פיתוח והפעלת שירותים מתקדמים ואיכותיים, השפעה על מדיניות וחתירה לשינוי בקהילה באמצעות חינוך, הגברת המודעות. ייזום מחקרים, הפצת ידע והכשרה בקרב הקהילה המקצועית ואנשים עם מוגבלות ובני משפחה.

ערכי הליבה:

• כבוד לאנשים עם יכולות שונות.

• חדשנות ויצירתיות בפיתוח שירותים.

• מחויבות למצוינות ולמובילות.

• שותפות פנים וחוץ ארגונית עם הלקוחות ועם הסביבה.

• טיפול בטווח רחב של נכויות התפתחותיות.

שירותים מקומיים וארציים:

היחידות המקצועיות, שירותי המידע והייעוץ, תוכניות קהילתיות ולימודי המשך מיועדים לאנשים מכל רחבי הארץ ומחו"ל.